Fórum českého stavebnictví 2011 potvrdilo, že je stavební sektor v České republice na kritickém rozcestí
Publikováno 2.3.2011
Již 7. ročník Fóra českého stavebnictví se konal 1. 3. 2011 v pražském hotelu Olympik Artemis a rekordní účast 300 představitelů resortu stavebnictví potvrdila nezbytnost dialogu odborníků s představiteli státní správy. Většina přítomných neskrývala nervozitu z kontroverzních kroků Vlády ČR vůči oboru, který tak významně ovlivňuje zaměstnanost a je nesporným indikátorem stavu ekonomiky celého státu.

 

Hned na úvod se pokusil premiér Petr Nečas ve velmi vážném tónu rozptýlit všeobecný názor, že státní správa hází resortu stavebnictví „klacky pod nohy“ a chová se nekoordinovaně. Připustil závažnost situace a přislíbil podíl na řešení těchto problémů a aktivitu ze strany celé vlády. Prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR Václav Matyáš v navazujícím vystoupení nastartování takové dialogu potvrdil a zároveň otevřeně přiznal, že se závěry loňského fóra nepodařilo naplnit a obě strany čeká v nejbližších týdnech tvrdá práce. Pokud totiž dojde ke skokovému růstu DPH z 10 na 20 procent a dalším avizovaným změnám, přibude jen ve stavebním sektoru do konce roku přes 50 000 nezaměstnaných.
 
Úlohou zahraničních hostů konference, generálního ředitele ECI Franka Kehlenbacha a představitele Sdružení českých firem působících v Německu Josefa Hladika, bylo především inspirovat auditorium západoevropskými zkušenostmi a dodat diskutovanému krizovému vývoji další rozměr. Asi nejdiskutovanějším tématem této části se stal přístup evropských států k možnému vstupu třetích zemí na stavební trh EU a důsledky takového vývoje pro jednotlivé obory. Nejlépe hodnocené příspěvky, v rámci ankety respondentů i okamžitých reakcí v sále, však zazněly v závěru dopoledního bloku. Václav Pavelka z Native PR i Josef Kotrba z poradenské společnosti Deloitte bez příkras pojmenovali příčiny stagnace a rovněž špatné image českého stavebnictví a naznačili směry, kterými je možné tento úpadek zastavit.
 
Snad nejočekávanější částí konference byla následná panelová diskuse, řízená Martinem Veselovským z Českého rozhlasu. Čelní představitelé stavebních i developerských firem přítomným zástupcům tří ministerstev připomněli, že pokud politická reprezentace razantně nezmění svoje chování a bude činit dílčí neuvážená opatření s možnými dlouhodobými negativními důsledky, poškodí tak výrazně ekonomicky rovnováhu celého státu. Roztříštěnost agendy stavebnictví do pěti (!) ministerstev rozhodně nenahrává optimistickému vývoji.

V navazující odpolední části se ve čtyřech paralelních sekcích projednávaly specifické otázky, které jsou v současnosti pro podnikatele ve stavebnictví aktuální, a sice vývoj pozemního stavitelství, dopravní infrastruktury, udržitelného stavění a územní přípravy staveb. I zde se do atmosféry v jednotlivých sálech výrazně promítal politický aspekt a možná východiska budou součástí přijatých závěrů konference, které budou na přání účastníků prostřednictvím organizátorů oficiálně adresovány Vládě ČR a na příslušná ministerstva.

Fakta ke konferenci
Konference se zúčastnilo 300 profesionálů z řad dodavatelů stavebních prací, výrobců stavebních materiálů, architektů, projektantů, developerů, zástupců státní správy i představitelů vysokých škol. Organizace fóra pod záštitou premiéra Petra Nečase se již tradičně ujali Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a společnost Blue Events, akci podpořila řada významných partnerů v čele se společnostmi Deloitte a Swietelsky. Konference vzbudila řadu mediálních ohlasů a přítomen byl i zpravodajský štáb České televize.
 
Příští 8. ročník se uskuteční počátkem března 2012 v Praze, sledujte prosím www.construction21.cz.
 
V případě zájmu více informací podá Antonín Parma (antonin.parma@blueevents.eu)