Retail
30. 1. - 1. 2. 2017

Retail Summit 2017

30. 1. - 1. 2. 2017
Clarion Congress Hotel Prague

Největší konference obchodu ve střední Evropě s dvacetiletou tradicí.

Dvoudenní výroční vrcholné setkánítéměř tisícovky obchodníků a jejich dodavatelů s bohatým odborným (4 plenární jednání a desítka specializovaných workshopů) i společenským programem.

Součástí společenského večera je udílení cen Obchodník roku.

Summit spoluorganizují Blue Events ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu v ČR a Vysokou školou ekonomickou v Praze.

Marketing
24. 2. 2016

Primetime for... Big Data

24. 2. 2016
Národní technická knihovna, Praha

Konference pro marketingové a obchodní ředitele, kteří se zajímají o to, jak chytře využít data k velkému byznysu.

Série Primetime for… je populární řada konferencí, které se věnují výhradně jednomu aktuálnímu tématu. V minulosti se konference zaměřily na Facebook, mobilní marketing či internetovou džungli. Svojí srozumitelností a přesahem na praktické využití poznatků si rychle získaly přízeň publika, které vždy přesáhlo dvě stovky účastníků.

Construction
7. 3. 2017

Fórum českého stavebnictví 2017

7. 3. 2017
Clarion Congress Hotel Prague

Vrcholné setkání čelních představitelů stavebního průmyslu v České republice s více než desetiletou tradicí.

V rámci jeho plenárního programu i navazujících odborných sekcích jsou za účasti podnikatelů ve stavebnictví, zástupců vlády i zástupců zájmových oborových asociací a sdružení projednávány otázky, které jsou v daném roce pro podnikatele ve stavebnictví aktuální, například vývoj pozemního stavitelství, dopravní infrastruktury, udržitelného stavění a územní přípravy staveb, aj.

Konference je připravována ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR.

Retail
6. 4. 2016

Retail in Detail / Efficient Promotions 2016

6. 4. 2016
OREA Hotel Pyramida, Praha

Série specializovaných retailových eventů pokračuje! Letošní téma Efficient Promotion se bude zabývat vysoce aktuálním tématem, jak zvýšit efektivitu promocí a zvýšit jejich pozitivní vliv na prodej, pozici značek a loajalitu spotřebitelů. Přijďte s námi hledat cestu z pasti cenových promocí!

Konference určená pro manažery a specialisty z maloobchodních i dodavatelských firem.

Banking
25. 4. 2017

Retail Banking Forum 2017

25. 4. 2017
Slovanský dům, Praha

Retail Banking Forum je odbornou konferencí, kde se každoročně schází zástupci banking branže, aby diskutovali novinky v oboru, sdíleli zkušenosti a navazovali nové kontakty. Odborný program se zaměří na nového zákazníka, banku budoucnosti i nové konkurenty.

Finance
18. 5. 2016

CFO Congress 2016

18. 5. 2016
Česká národní banka, Praha

Pravidelné vrcholové setkání finančních ředitelů, které nesmí chybět v diáři žádného řádného hospodáře.

Procurement
24. 5. 2017

Procurement Forum 2017

24. 5. 2017
KC City, Pankrác, Praha

Konference je určena především pro lidi zodpovědné za efektivitu nákupu a ty, kteří vytvářejí zadání pro oddělení nákupu - nákupčí, finanční ředitele, jednatele a majitele firem a jejich dodavatele.

Marketing
1. 6. 2016

Prime Time for… Internet Jungle 2016

1. 6. 2016
Národní technická knihovna, Praha

Také máte pocit, že se z jednotlivých kanálů digitálního marketingu stala spletitá džungle, ve které už ani mačeta nestačí? Sociální sítě, výkonnostní kampaně, nové reklamní formáty, sdílení užitečného obsahu napříč všemi kanály,…. Čemu věnovat energii a co je pro firemní byznys skutečně podstatné? Dozvíte se v červnu na Internet Jungle 2016 v Národní technické knihovně.

Retail
31. 8. 2016

Retail In Detail/Omnichannel 2016

31. 8. 2016
Grand Majestic Plaza, Praha

Série specializovaných retailových eventů pokračuje a zaměřuje se na další vysoce aktuální téma! Zákazníci stále aktivněji využívají moderní technologie a chtějí využívat výhod všech typů nákupních míst - tradičních kamenných i nových, nabízených díky rozvoji e-commerce. Konference Retail in Detail/Omnichannel se zaměří na řízení vztahů se zákazníky napříč všemi kanály, na zkušenosti řetězců se vstupem do e-commerce a internetových hráčů do světa tradičních prodejen.

Konference je určena pro management obchodních firem rozvíjejících (či plánujících) on-line a omnichannel prodej i jejich dodavatele - výrobce zboží a služeb.

Marketing
21. 9. 2016

Brand Management 2016

21. 9. 2016
Slovanský dům, Praha

Novinka českého marketingového trhu cílí na přednosti strategického, cíleného a promyšleného budování značek.

IT
4. 10. 2016

CIO Agenda 2016

4. 10. 2016
Park Inn Hotel Prague

Podzimní novinka pro ředitele a manažery, kteří chtějí lépe porozumět výhodám, které pro podnikání přináší sféra IT, alias překlad IT jazyka do jazyka byznysu.

PR
20. 10. 2016

Public Relations Summit 2016

20. 10. 2016
Palác Žofín, Praha

PR Summit je odborné setkání, na kterém se každý rok schází špičky oboru public relations a zástupci příbuzných oborů, které kultivují firemní komunikaci, přispívají k posilování značky a pomáhají společnosti přibližovat vybraná témata.

Na tomto projektu spolupracuje společnost Blue Events s Asociací public relations agentur již osmým rokem. Odborný program pravidelně kombinuje zkušenosti a best practices tuzemských i zahraničních expertů, nechybí analýzy mediálního trhu, aktuální trendy, kultovní show RICPIC či specializované workshopy.

Marketing
23. 11. 2016

Mobile Marketing 2016

23. 11. 2016
Národní technická knihovna, Praha

Mobile Marketing je odborná konference, kde se každý rok scházejí dvě stovky marketingových ředitelů a manažerů z firem, které chtějí posílit svůj náskok v adaptaci nových marketingových formátů před konkurencí. V celodenním odborném programu nechybí novinky a aktuální trendy z mobilního světa, největší pozornost je věnována ukázkám kampaní a případovým studiím využívajících mobilní marketing.

Innovation

Festival Česká inovace

Festival Česká inovace vznikl jako platforma pro setkávání inovátorů s úspěšnými podnikateli, manažery, kouči i odborníky s cílem podpořit dobré nápady a přetavit je na obchodní příležitosti. Ve spolupráci s Českou inovací o.p.s. vznikly 4 ročníky, které navštívilo na dva tisíce účastníků.

Sustainability

Fórum pro udržitelné podnikání

Cílem této konference je otevřít u nás prostor pro poměrně nový pojem a problematiku udržitelnosti, komunikovat její potřebu napříč obory a pomoci vytvářet podmínky pro integraci jejích myšlenek do strategií podniků, organizací a institucí.

Těžištěm programu jsou praktické případové studie ze světa i od nás dokumentující, jak lze využít udržitelnost pro byznys, zlepšení vztahů s obchodními partnery či prohloubení vztahů se zaměstnanci, aj.

Hospitality

Hospitality & Tourism Summit

Výroční summit provozovatelů hotelů, restaurací a služeb v cestovním ruchu s více než desetiletou historií.

Těžištěm programu jsou přednášky a diskuse ve společném plénu a navazující série paralelních diskusních workshopů, které se věnují vybraným aktuálním tématům do větší hloubky.

Součástí konference je i společenský večer.

HR

HR Management

Jubilejní 10. ročník tradičního setkání HR manažerů v novém kabátu. Chystáme nové místo konání, nečekané programové části, prvotřídní řečníky z ČR i zahraničí a nejedno překvapení!

Leadership

Leadership for Life 2015

Každá firma může budovat lepší firemní kulturu. Setkání v Břevnovském klášteře s předními českými generálními řediteli a podnikateli, které otvírá mysl i srdce a rozvíjí a obohacuje řízení firmy. 

Loyalty

Loyalty Over Gold 2015

Komorní setkání pro vybrané ředitele a manažery, kteří vědí, že zákazník je vždy na prvním místě, a chtějí tuto znalost využít pro svůj byznys.

Marketing

Marketing Management

Výroční kongres s více než desetiletou tradicí pro vedoucí manažery z oblasti marketingu a komunikace a další odborníky, kteří se marketingem zabývají.

Jak vrátit do marketingu radost? Tuto otázku si v půlce května budou klást více než dvě stovky účastníků z řad marketingových ředitelů ve firmách i accountů v agenturách. 

Mobility

Mobility Management Congress

Národní technické muzeum, Praha

První konference svého druhu v ČR o trendech v řízení podnikové mobility osob, tj. všech druhů dopravy z podniku vycházejících, včetně služebních cest či cest do zaměstnání


Platforma pro diskusi a sdílení best practices v oblasti dlouhodobých strategií, zaměřených na zefektivnění dopravy ve firmách a snížení jejích negativních dopadů


Vzhledem ke strategickému zaměření je konference určena primárně pro majitele, ředitele a finanční ředitele firem, sekundárně pro všechny výkonné pracovníky zabývající se vozovými parky, logistikou, nákupem  služeb souvisejících s dopravou zboží či  zaměstnanců, problematikou udržitelnosti a CSR, apod.

Responsibility

Responsibility

Responsible Activities společnosti Blue Events