Praktický den v životě finančního ředitele a jak ho ulehčit - CFO Congress 2012
Publikováno 21.5.2012

Český trh je ve většině svých segmentů nasycen a dny rychlého růstu patří v mnoha firmách do podnikové historie. Cesty k úspěchu se významně změnily, klíčovou roli na současném trhu hraje dokonalá kontrola nákladů, řízení zdrojů a zkušený finanční management.  Není přitom pochyb o tom, že tento trend bude do budoucna dále posilovat. Zásadní roli v řízení firem tak stále více hrají muži a ženy s vizitkou CFO, případně titulem podobným. Rozvoj jejich znalostí a vytvoření platformy pro jejich setkávání a sdílení zkušeností může být zcela jistě cestou k dalšímu posílení konkurenceschopnosti českých firem. Společnosti ECONOMIA a Blue Events, vědomy si potřebnosti takovéto aktivity, rozhodly se společně založit tradici pravidelných vrcholových setkání finančních ředitelů firem působících v České republice. Tato událost se pod značkou CFO Congress poprvé uskuteční  dne 3.10.2012 v hotelu Boscolo Prague. Naším společným cílem je platforma, na které jsou sdíleny praktické poznatky a zkušenosti, které pomohou klasický den CFO ulehčit.

CFO Congress 2012 je určen pro všechny, kteří zodpovídají za finanční toky ve firmách. Klade si za cíl inspirovat zástupce firem všech typů i velikostí, napříč obory. Navazuje tak na úspěšné zkušenosti z obdobných setkání, která pro další skupiny vrcholových managerů již Blue Events pořádají, jmenovitě konference Leadership for Life a HR Management či kongres Marketing Management. CFO Congress je koncipován jako odborná a ryze praktická událost. Ambicí ročníku 2012 je podívat se na jeden praktický den v životě CFO a hledat cesty, jak jednotlivé aktivity učinit ještě efektivnějšími, jaké jsou v daných oblastech horké novinky, které mohou být pro CFO důležité, ale také jak ulehčit nelehký život CFO a jeho týmu. Nosnou částí programu budou tématické bloky věnované praktickým aktivitám, které CFO v průběhu dne opravdu řeší – mimo jiné tomu, jak mít skutečně pod kontrolou tok všech peněz ve firmě, jak dál optimalizovat jednotlivé aktivity v portfoliu finančního ředitele a jak dále rozvíjet vztah CEO-CFO. Kongres se bude opírat o zkušenosti významných CFO českých firem, přinese však i řadu zahraničních příspěvků. V jeho rámci tak budou například prezentovány mezinárodní studie společnosti Deloitte, které sledují aktuální trendy v práci CFO jak v Čechách tak ve světě se zaměřením na praktické aspekty práce CFO. Kongres vyvrcholí panelovou diskusí za účasti významných CFO a finančních expertů.

CFO Congress 2012 se koná za podpory společností Deloitte jako Gold partner a GfK Czech jako Silver partner. Odborným partnerem je Finanční management, hlavními mediálními partnery jsou Hospodářské noviny, Ekonom, Moderní řízení, Bankovnictví, Finanční Management a ManagerWeb.cz. Podrobnosti z příprav kongresu najdete na www.cfocongress.cz.

Kontakt:
Antonín Parma, General Manager, Blue Events
e-mail: antonin.parma@blueevents.eu

Kontakt pro média:
Zuzana Mračková, Client Service Manager, Blue Events
Tel.: +420 222 749 841, e-mail: zuzana.mrackova@blueevents.eu