Šestý ročník konference HR Management přinesl rekordní účast, množství novinek a příjemnou a tvořivou atmosféru
Publikováno 7.10.2011
Již 6. ročník konference HR Management, která se uskutečnila 5. října 2011 se nesl v duchu hlavního tématu „Jak motivovat a udržet ve firmách klíčové lidi?“ Téma přilákalo do pražského hotelu Pyramida přes dvě stovky HR manažerů a profesionálů. S velmi příznivým ohlasem se setkaly 2 zásadní novinky: rozhodování o HR osobnosti roku v přímé volbě odborníků - účastníků konference a doplnění programu o paralelní diskusní sekci.

Osobností HR 2011 je Vladimíra Michnová z LINETu
Letošní ročník konference HR Management přinesl několik novinek. Zásadní změna se odehrála v soutěži o cenu Osobnost HR 2011. Poprvé v historii ceny pro HR osobnost roku rozhodla o vítězi přímá volba odborníků – účastníků konference HR Management. Z 10 nominovaných kandidátů, kteří vzešli z regionálních kol soutěže Sodexo Zaměstnavatel roku 2011 zvolili účastníci online hlasováním Vladimíru Michnovou z LINETu, která obdržela podporu více než 30 % všech přítomných hlasujících!  Hlavním partnerem ocenění se letos stala společnost Raiffeisenbank, jejíž HR ředitelka Markéta Main předala vítězce sošku z dílny sochaře Jiřího Pošvy a diplom. Druhé místo získala Hana Krbcová, ředitelka divize personalistiky společnosti ČEZ a třetí místo obsadil Josef Šindelka, personální manažer společnosti Red Hat. Více o nominovaných kandidátech a o ocenění jsme psali v časopise HRM 4/11 a na webových stránkách www.managerweb.cz.
Novinkou letošní HRM konference je také doplnění tří programových bloků o čtvrtou sekci Pracovní právo v pohybu, která se setkala s velkým zájmem.
Hlavními partnery letošní HRM konference byly Grafton Recruitment, Spráce.cz a Sodexo Zaměstnavatel roku.
 
Kde brát klíčové lidi?
Úvodní blok konference nazvaný „Proč chybějí klíčoví lidé a kde je brát?“ moderoval Pavel Juříček, předseda představenstva a majitel BRANO GROUP, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy, který uvedl některé vlastní zkušenosti se získáváním a motivací lidí na klíčových pozicích. Osvědčilo se mu přijímat starší zkušené specialisty a vytvářet věkově promíchané týmy, v nichž lidé vzájemně sdílejí zkušenosti a navzájem se motivují. Za klíčovou pozici, kterou je třeba rozvíjet a motivovat, označil mistry.  Hlavním požadavkem pro každého, kdo v jeho společnosti pracuje, je zodpovědnost za práci, za výsledky, za tým a kolegy. To platí pro dělníka i pro top manažera.
Iva Ritschelová, předsedkyně Českého statistického úřadu, se ve svém vystoupení zamýšlela nad vývojem vysokého školství v ČR a postavením vysokoškoláků na trhu práce. Údaje potvrzují, že vysokoškolsky vzdělaných lidí u nás přibývá, otázkou však je, jak kvalitní vzdělání vysoké školy poskytují. Řešením ke zvyšování kvality studia je výběrový a náročný vstup do magisterských studijních programů.  Dalším problémem je i nárůst počtu soukromých vysokých škol, které nabízejí vzdělávání jen v určitých oborech, a tak vzniká dlouhodobě otázka, kde brát technicky vzdělané vysokoškoláky, které průmyslu citelně chybějí.
O nedostatku kvalifikovaných specialistů a dělníků v hutnictví hovořila v příspěvku „Linioví manažeři v ohrožení – jak udržet a zabezpečit tento kritický článek řízení?“ Veronika Muroňová, vedoucí oddělení vzdělávání a rozvoje ArcelorMittal. Problém nástupnictví je o to dramatičtější, že do důchodového věku se dostává velká skupina zaměstnanců na těchto pozicích a je třeba je postupně nahradit. V Arceloru mají rozpracován program talent poolu pro dělnické profese i program dalšího vzdělávání pro dělníky, kteří mají zájem na svém kariérním postupu a rozvoji pracovat.
Naďa Štullerová ze společnosti ACE Consulting přiblížila auditoriu význam development center pro diagnostikování potenciálu osobnosti nebo celých týmů. Projekt RWE Více žen do energetiky představila Erika Vorlová, HR Senior Manager RWE Transgas. Myšlenka diverzity vyžaduje dobře promyšlenou interní komunikaci, aby většina firmy, kterou v RWE Transgas tvoří muži, pochopila, proč a jak se tento projekt realizuje. 
 
Síla značky aneb jak funguje motivace a odměňování
V 2. bloku konference představil Radek Primus, ředitel divize, Kienbaum Management Consultants ČR „Aktuální situaci v odměňování a motivaci v ČR ve srovnání se západní, východní a střední Evropou“, při níž vycházel z 11. ročníku studie o odměňování, které Kienbaum pravidelně realizuje. Na konkrétních pozicích a jejich odměňování i benefitech ukázal trendy v odměňování např. jednatelů a IT manažerů v ČR, Polsku a Rusku anebo v Německu a Nizozemsku. Zajímavé bylo třeba zjištění, že v některých zemích na západ od nás není služební automobil součástí benefitů, nebo že vyšší platy mají IT manažeři nejen na západ od nás, ale i v Polsku a v Rusku.
Jak budovat značku atraktivního zaměstnavatele v tradiční české společnosti, ve státním podniku Česká pošta, nastínil výkonný ředitel úseku řízení lidských zdrojů Ivan Feninec.
Pohled na motivaci zaměstnanců ve firmách dalekého Nového Zélandu přiblížila Monika Barton, kouč, lektorka VŠE a Lincoln University, která na druhé straně zeměkoule žila a občas stále pobývá. Zaujala auditorium konkrétními příklady z novozélandských firem (New Zealand Air), pro něž je nejlepší motivací, když se sami zaměstnanci stanou fanouškem vlastní firmy. Nejde jen o rozdílnost kultur – evropská vs novozélandská, fandění vlastní firmě vychází z obyčejné radosti dělat práci, která mě baví, s lidmi, s nimiž se mi dobře spolupracuje a pro které mi stojí za to něco vymýšlet. Je založeno na vnitřní motivaci lidí a lze ho podpořit inovacemi, interním koučinkem a intrapodnikáním.
 
Firemní kulturu nelze transplantovat z firmy na firmu
Závěrečný, třetí blok konference moderoval generální ředitel a předseda představenstva Raiffeisenbank, Lubor Žalman, který se v úvodu vyjádřil, že je velkým fanouškem HR, protože lidé jsou v každé společnosti tím nejdůležitějším, co danou organizaci charakterizuje, rozvíjí a posunuje.  Proto práci HR útvaru jako generální ředitel věnuje velkou pozornost, naslouchá mu, neboť bez motivovaných a správně vedených lidí se žádné sebelepší plány a strategie neuskuteční. HR manažeři mají za osudy lidí ve společnosti velkou odpovědnost, jejich práce je důležitá a zároveň i náročná. Tím, jaký význam přikládá lidem v každé organizaci a HR manažerům, kteří pomáhají lidi motivovat a vést, také Lubor Žalman zdůvodnil, proč se Raiffeisenbank rozhodla letos podpořit jako hlavní partner oce
Jan Schiffnerová, Regional HR Director, NESS CEE upoutala pozornost auditoria svou bilancí fúze Logosu a NESS v roce 2008, u níž jako HR ředitelka Logosu byla. Shrnula i několik svých závěrů a doporučení pro ty, kteří fúzi chystají. Upozornila, že nelze ani leadership ani firemní kulturu přenášet mechanicky z firmy na firmu, že je potřeba věnovat už při due diligence maximální pozornost hodnotám firmy a typu leadershipu a nesoustředit se především na kvantitativní ukazatele výkonnosti. O hodnotách a postojích hovořil také ředitel společnosti 2N Telekomunikace Oldřich Stejskal a HR ředitelka Monika Rousová. Společnost na hodnotách a principech staví GEN firmy. Podstatné jsou ne pouze kompetence zaměstnanců a kandidátů, ale jejich postoje k úkolům a k cílům. V tom tkví podle Stejskala tajemství motivace a chuti dělat svou práci rád a vymýšlet nová řešení pro firmu, kde člověk pracuje.
Také ve vystoupení Olgy Svědínkové, HR ředitelky 3M Česko, byla hlavním tématem angažovanost a vlastní aktivita zaměstnanců jako nejlepší motivace pro práci. Konferenci uzavřelo vystoupení Veroniky Klápové, HR managerky z Mondi Štětí, která představila proces změny firemní kultury v tradiční výrobní papírenské firmě. Zaměstnanci se podíleli na vypracování a implementaci systému hodnot, kulturních charakteristik i klíčových oblastí, které by měly dosáhnout až za horizont jednoho desetiletí. Pomůckou v implementaci kulturní změny se stala barevná a pohyblivá pyramida, kterou navrhlo a vypracovalo HR oddělení Mondi Štětí a kterou najdete ve vrátnici firmy, v kancelářích nebo se objevuje na monitorech počítačů zaměstnanců jako symbol změny.
Všechny příspěvky závěrečného bloku konference vyvolaly živou diskusi o řadě aktuálních problémů, např. o nutnosti a podmínkách úspěchu fúzí, o firemních hodnotách a etice nebo o tom, jak zavádět změny v myšlení lidí, potažmo v kultuře firmy. Diskusi uzavřel Lubor Žalman konstatováním, že v době velkých změn v ekonomice se HR vrací ke kořenům, k hodnotám, postojům, etickým principům a osobnosti lidí, protože společnosti v současné době hledají lidi aktivní a nadšené pro to, co dělají. A získat takové lidi do firem je odpovědností HR.

Kontakt pro další informace:
Alena Kazdová, šéfredaktorka HRM
Tel.: + 420 233 071 634, e-mail: alena.kazdova@economia.cz   
 
Kontakt pro média:
Zuzana Mračková, Client Service Manager, Blue Events
Tel.: +420 222 749 841, e-mail: zuzana.mrackova@blueevents.eu