Jak konkrétně může strategie udržitelnosti přispět k úspěšné budoucnosti firem?
Publikováno 23.2.2012

Právě zveřejněný program druhého ročníku Fóra pro udržitelné podnikání má ambici představit téma udržitelnosti jako klíčovou konkurenční výhodu těch firem a společností, které jej začleňují do svých business strategií a sdílejí jej napříč celou firmou, nikoliv jen jako náplň jednoho specializovaného oddělení. Na konferenci, která se bude konat 14. 3. 2012 v hotelu Dorint Don Giovanni Praha, budou formou příspěvků sdílet své zkušenosti zástupci top managementu předních zahraničních i českých firem.

Čím to je, že udržitelné společnosti jsou v podnikání úspěšnější?

Tato otázka zajímá stále více hráčů na našem trhu, čehož důkazem je již více než stovka účastníků, zatím přihlášených na letošní Fórum pro udržitelné podnikání. Odpovědět se na ni pokusí patnáctka top managerů předních společností napříč obory, kteří budou sdílet své zkušenosti se strategií udržitelnosti, každý z nich z hlediska jiné pozice v rámci řízení firmy.

Hlavní řečník konference Martin Hill z vedení společnosti SAP pro region EMEA přiblíží hlavní strategické požadavky a inovativní řešení v oblasti udržitelnosti, které SAP nabízí pro TOP 100 evropských zákazníků a na konkrétních příkladech dosažených úspěchů dokáže, proč je téma udržitelnosti klíčovou konkurenční výhodou těch firem a společností, které jej začleňují do svých business strategií.

Mareike Klein, manažerka udržitelnosti společnosti Henkel, vysvětlí, jak Henkel dosahuje díky této strategii vyšších hodnot při použití méně zdrojů. V pojetí Henkelu je udržitelnost způsob, jímž manažeři firmy na všech úrovních vykonávají své každodenní povinnosti, dochází k rozhodnutím, vybírají projekty a obchodní partnery, rozdělují zdroje a nalézají obchodní příležitosti – je to směr a cesta k úspěšné budoucnosti.


Proč jsou udržitelné firmy atraktivnější pro své dodavatele, zaměstnance i spotřebitele?

Odpovědí na tuto otázku bude nepochybně vystoupení Augustina Lucardi  ze společnosti InterfaceFLOR, jež se díky strategii založené na dlouhodobé udržitelnosti stala celosvětovým leaderem v oblasti výroby podlahových krytin a je velmi respektovanou firmou mezi dodavateli i spotřebiteli. Příběh InterfaceFlor je zároveň důkazem toho, že společnosti, které se začaly problematikou udržitelnosti zabývat již v 90. letech a začlenily ji mezi hlavní pilíře strategie svého rozvoje, mají nyní mnohem lepší výchozí pozici pro dosažení úspěchu.

 

Jiný úhel pohledu přinese případová studie „Walmart a angažovanost jeho zaměstnanců“, která poukáže na to, že ani zaujetí vedení, ani tým těch nejlepších specialistů nemusí být postačující podmínkou k tomu stát se leaderem trhu. Neméně důležité je zapojení všech zaměstnanců napříč firmou, neboť jejich aktivní podpora udržitelnosti uvnitř společnosti dodá společnému úsilí autenticitu, důvěryhodnost a nakonec i obchodní výsledky.

Odpolední program konference představí praktické ukázky uplatňování principu udržitelnosti na různých úrovních řízení v předních firmách působících na našem trhu. Pestrá skladba funkcí řečníků a panelistů vypovídá o tom, že udržitelnost ve společnostech už přestává být vnímána jako záležitost jednoho oddělení, ale že je prosazována na nejrůznějších managerských postech, počínaje oblastí business developmentu, finančního řízení, přes provoz, logistiku, HR management až po marketingovou a PR komunikaci. Závěr konference bude patřit panelové diskusi o specifických tématech udržitelnosti v českém prostředí a roli specifických manažerských pozic ve firmách při jejich prosazování.

Všem zájemcům, kteří se chtějí inspirovat konkrétními přínosy strategie udržitelnosti pro přední firmy na našem trhu, doporučují organizátoři konference přihlásit se včas (on-line registrace ZDE). Uzávěrka přihlášek je již 29. února.
 
Zlatým partnerem 2. ročníku konference je společnost SAP, stříbrnými partnery jsou Henkel, Nestlé, NWR a Unilever.


Podrobnější informace o Fóru pro udržitelné podnikání je připraven podat:
Antonín Parma, General Manager, Blue Events
e-mail: antonin.parma@blueevents.eu
web: www.sustainbiz.cz

Kontakt pro média:
Zuzana Mračková, Office Manager, Blue Events
Tel.: +420 222 749 841, e-mail: zuzana.mrackova@blueevents.eu