Leadership for Life: první business konference, která se stala koncertem
Publikováno 14.6.2013

Praha, 13. 6. 2013 – Propojování a rovnováha osobního a profesního života byly hlavními tématy 3. ročníku konference Leadership for Life, která se konala 12. 6. 2013 v pražském hotelu Boscolo a účastnilo se jí 90 inspirovaných manažerů a ředitelů. Jak se stal z konference koncert? Konferenci uvedli dva spolupracující inspirativní leadeři ze Spojených států, kteří se zabývají vytváření synergie mezi hudbou, uměním a podnikáním, stejně jako rovnováhou spokojeného osobního i profesního života. K hudební a zpívané části konference se přidali i účastníci, kteří nejen svými otázkami a tématy spoluvytvořili atmosféru radostného otevřeného koncertu.

První blok konference Propojování osobního a profesního života moderoval James A. Cusumano (Chateau Mcely). David Surrenda (Leadership Edge) zahájil úvahou, že: „každý chce nalézt rovnováhu mezi profesním a osobním životem, ale nikdo se nechce změnit“. Na praktických příkladech se své praxe kouče mluvil o cestě k sebeuvědomění, o tom, jak se stát ředitelem svého vlastního života. Definoval nástroje vnitřní práce na sobě: sebeuvědomění, dýchání, aktivní relaxace, všímavost – zaměření pozornosti a uvědomování, žití v přítomnosti ve svém těle a plynutí – spokojené zapojení se do akcí.

Skladatel, performer a držitel mnoha světových hudebních cen Gary Malkin mluvil, hrál a zpíval o tom, čím se může stát hudba: „Hudba je poslední volně dostupnou drogou, lékem na vnitřní a vnější harmonii, medicínou pro duši i tělo. Hudba mění v našem těle frekvence a biochemické rekce vyvolané stresem, pomáhá mysli dostat se z každodenního stresu, ukotvuje posluchače v tady a teď.“ Rovněž mluvil o roli naslouchání, vlivu nálad a objevování prázdnoty v sobě. Gary je přesvědčen, že úspěšný business se nemůže dále vyvíjet bez inspirace uměním: „Zeptejte se sami sebe: co rozezpívá mé srdce, pro co cítím vášeň? Spojte se s tím!“

James A. Cusumano v závěru prvního bloku představil svou novou knihu Balance: The Business-Life Connection.

Druhá dopolední část Leadership v realitě všedního českého dne byla věnována panelové diskusi, kterou vedl Martin Dokoupil (Blue Strategy). Účastníci hledali odpovědi na otázky, zda a nakolik lze od sebe oddělit pracovní a profesní život, jak být v kontaktu sám se sebou a jak být autentickým leaderem. Kromě účastníků konference se ve velmi živé diskusi podělili o své zkušenosti Roman Stupka, krizový manažer, Window Holding, Martin Černohorský, umožňovač ET NETERA a Milan Sameš, president Ness Technologies. Zatímco Martin Černohorský považuje za úspěch „pokud se každé ráno můžu na sebe podívat do zrcadla“, Milan Sameš si myslí, že: „hledat rovnováhu mezi životem a prací je nemravné. Je jen život, práce je jeho součástí“.

Odpolední část Nadšení jako základ úspěchu - v byznysu i mimo něj moderovala Lucie Výborná (Český rozhlas) a otevřel ji Michal Horáček, textař a antropolog. Mluvil o dvou antických filozofických školách hérakleitovské a platónské a porovnával jejich definice a náhledy na Boha. Platónské myšlení vedlo k pokusům o čistě vědecké vysvětlení světa, zatímco hérakleitovská otevřenost odráží nahodilost a subjektivitu vnímání. Podle Horáčka je zapotřebí „nestavět tato pojetí proti sobě, ale využít vědecké poznatky a vlastní prožitky k vytváření vlastního jedinečného života.“

Gary Malkin hrál na klavír, zpíval své skladby a také mluvil o svém životě a uvědomování si jeho nezvratného konce. Hudbu považuje za mocný zdroj zázraku lidského života, který je třeba „vpašovat do obchodního života“.

Rozhovor s Luborem Žalmanem, „skeptikem, který se učí létat“ se zaměřil na hledání další cesty v období profesního zlomu. Lubor se věnuje zakládání „inkubátoru pro starší a pokročilé“, hledá způsob, jak být užitečný a myslí si, že „byznys je dobrou záminkou k tomu, aby se lidé potkávali“.

Konference, která se stala koncertem, byla velmi živá, emoční a vytvořila prostor živému sdílení. Druhý den na ni navázal workshop Hledání rovnováhy v současném extrémně intenzívním životě, který na zámku Mcely vedl David Surrenda.

Konferenci organizovala společnost Blue Events ve spolupráci se Chateau Mcely a podporou společností Telefónica Czech Republic a Ness Technologies.


Kontakt pro média:
Barbora Krásná
e-mail: Barbora.Krasna@BlueEvents.eu

Sekretariát konference:
Blue Events
Hlubočepská 38c, Praha 5, 152 00
Tel.: 222 749 841
E-mail: info@blueevents.eu