Názory účastníků

Účastníci jsou top manažeři firem aktivních ve středoevropském
regionu (obchodníci, výrobci a poskytovatelé nejrůznějších služeb),
zástupci evropských a českých státních institucí, vysokých škol,
médií a další odborníci.

K Fóru pro udržitelné podnikání

Zdeněk  Juračka, prezident, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Jsem člověk, který nepochybuje o užitečnosti, ba nezbytnosti, intenzivně  a  trvale umožňovat odborné veřejnosti slyšet teoretiky a  zejména praktiky diskutovat  na téma „Udržitelnost“. Já se přiznám, že jsem jedním z těch, u kterých stále dochází k vnitřnímu rozporu, zda je „udržitelnost“ více marketingovým nástrojem pro zviditelnění firmy, či skutečně zcela odpovědným přístupem firmy, která svou budoucnost nevidí jenom v míře dosaženého zisku. Včerejší konference mne velmi přiblížila k reálnějšímu pohledu na tuto problematiku.  Kdo tam nebyl, má čeho litovat.

Martin Hejl, jednatel, THIMM Obaly

Jsem rád, že konečně někdo mluví o tak zásadním tématu, jako je udržitelnost, takovým způsobem, aby tomu rozuměl i normální člověk.

Dana Zadražilová, děkanka FMV, VŠE Praha

Z konference mám velice dobrý pocit. Odnesla jsem si například to, že udržitelné podnikání není jen o zelených programech a úsporách energií, ale především o přirozenosti dlouhodobě výhodných vztahů, a to ať již jde o vztahy mezi podnikatelskými subjekty, vztahy mezi podnikem a zaměstnanci, místní komunitou, veřejnou správou nebo občanskou společností. Nejde o nic jiného než o slušnost a korektnost, která preferuje dlouhodobé cíle nad krátkodobými zisky. Pro českou společnost je to velká výzva.

Alexandra Ruberová, jednatel, TopBio mlýn

Na konferenci mě zaujalo vystoupeni pana Engelsmana - základní myšlenky o udržitelnosti a  ekologii a o tom, jakým způsobem je obchodně využít a prodávat dál….LOHAS je perspektivní životní styl a je důležité, že se touto konferenční formou k lidem dostanou informace o smyslu udržitelného vývoje.

K Retail Summitu

Luděk Niedermayer, Audit Director, Deloitte

Je to příležitost vyslechnout si recepty jak na to. Leccos zazní v sále, leccos na chodbách. Je to svým rozsahem určitě unikátní záležitost a kdo chce, má dobrou možnost si z toho něco odnést.

Roman Bláha, ředitel marketingu - Poštovní spořitelna, součást ČSOB

Rád bych vám poděkoval za skvělou organizaci takovéto "obří" události, jakou byl letošní Retail Summit. Myslím, že nejenom já, ale i ostatní účastníci byli s konferencí navýsost spokojeni.

Douglas Brodman, generální ředitel, Plzeňský Prazdroj

Celkově jsem si den na konferenci Retail Summit 2011 užil, bylo to pro mne poučné a také jsem se mohl setkat s mnoha zákazníky.

Jan Levora, Executive Director, Český svaz značkových výrobců

Konference Retail Summit má dvě velké přednosti. Zaprvé se zabývá skutečně těmi nejaktuálnějšími otázkami českého trhu a jeho dalšího vývoje. A zadruhé je velice reprezentativním fórem obchodníků, dodavatelů, zástupců státní správy i dalších expertů, což umožňuje výměnu názorů a zkušeností na odborné úrovni, s možností každého účastníka zapojit se aktivně do diskuse k jednotlivým tématům.

Maria Andrzej Faliński, General Director, POHiD

Osobně závidím Čechům tuto odbornou a vysoce kvalitní konferenci jakou je Retail Summit a je mi líto, že retaileři na velkém polském trhu nejsou schopni takovouto akci uspořádat.

Petr Doležal, ředitel, Schlecker

Z posledního summitu jsem si odnesl několik témat, která jsme pak s kolegy probírali na poradách – určitě to byla pro mě cenná inspirace.

Ladislav Denk, obchodní ředitel, Váhala a spol.

Setkávám se tu každoročně se spoustou osobních i obchodních přátel a můžeme konfrontovat výsledky, kterých se nám za poslední rok podařilo dosáhnout, a co můžeme očekávat od trhu. Je velmi dobré slyšet příspěvky z mnoha oborů, jak hodnotí současnou situaci a jak s ní naloží. To je velmi inspirativní pro naši další práci.

Michal Heisig, obchodní ředitel, Seznam.cz

Mně se to líbilo. Když dvě hodiny v kuse účastníci poslouchají hutné prezentace řečníků a po té době jsou při smyslech, někteří si dokonce zapisují, tak je to asi konference s informacemi, které pro ně mají smysl a které využijí. Já se účastnil diskusního panelu, kde byli nosiči úspěšných konceptů a bylo dobré si na ně takhle zblízka skoro sáhnout a dotknout se té jejich aury … a něco od nich třeba okoukat a pak použít při své práci.

Kamil Werner, ředitel společnosti, Maloobchodní síť BALA

Jsem na Retail Summitu poprvé a jsem překvapený velikou účastí, která tady je. Je tady možnost setkat se se spoustou důležitých lidí, kteří tu jsou, ať už z dodavatelské strany nebo ze strany konkurence. Jsou tady zajímavá témata, o kterých by si člověk rád poslechl a možná se něco nového dozví, a proto tady každý z nás je.

David Čermák, CEO, Momentum (McCannWorldgroup)

Summit byl daleko větší než jsem čekal. I úroveň řečníků byla lepší než vloni, tak věřím, že konference přispěje svou energií k tomu, aby se celý retail odrazil ode dna.

Vlastimil Veselý, marketingový ředitel, Bel Sýry

Je to příležitost, jak potkat ohromné množství lidí, kteří jsou experty v oblasti retailu.

Jiří Šimek, člen představenstva, E.ON

Retail Summit navštěvuji pravidelně a vždy se těším na key note speakery, protože je to vždycky něco nového, na co nejsem dostatečně připraven…

K Hospitality & Tourism Summitu

Rostislav Vondruška, Ministr pro místní rozvoj ČR (2009/2010)

Rád bych Vám poděkoval za precizní přípravu a realizaci konference Hospitality & Tourism Summit. Zaplněné prostory hotelu Olympik Artemis i aktivní zapojení posluchačů byly jistě dobrým dokladem kvality odborného programu. Potěšující byl rostoucí zájem o zlepšení spolupráce strany podnikatelské se státní správou, porovnání vlastních zkušeností s pozitivními zahraničními poznatky i témata diskutovaná v paralelních sekcích.

Milan Pavelka, Marketing and Sales Director, OREA HOTELS

Chtěl jsem poděkovat za bezvadnou organizaci konference Hospitality & Tourism Summit. Po dlouhé době jsem měl pocit, že se účastním konference, která má smysl a řeší konkrétní a aktuální problémy adekvátními způsoby.

Josef Meringer, FCSI, JM Consulting

Hospitality & Tourism Summit byl o lidech z oboru. Zodpovědní manageři a zaměstnanci hotelu – v popředí i v zázemí– dělali maximum pro to, aby uspokojili náročné účastníky. Organizace i program byly zabezpečeny velmi profesionálně - řečníci z různých zemí si otevřeně předávali své podnikatelské zkušenosti. Byla to skvělá platforma pro setkání se zodpovědnými managery na různých úrovních tohoto komplexního businessu.

K Marketing Managementu

Jannis Samaras, General Director Kofola Group, Kofola Holding

Moje účast na kongresu Marketing Management mě přivedla k zamyšlení nad tím, jak naše firma pracuje se zákazníky. Odborný program kongresu a debaty s ním spojené mluvily i o našem cíli - jak stimulovat prostředí, v jehož rámci by se naši zákazníci mohli sami tvořivě a zaujatě bavit. Konkrétním výstupem těchto úvah se stala naše vánoční kampaň. Pokud vás navštívil anděl, nebo jste se o něm alespoň doslechli, byla to akce úspěšná :-).  A pokud ne, máme všichni šanci hledat inspiraci k novým akcím - třeba na příštím výročním setkání marketérů...

Pavlína Jandová, Senior Marketing Manager, Marketingová komunikace, E.ON Česká republika

Odborné konference Marketing Management jsem se zúčastnila nyní již potřetí a mohu říci, že každý následující ročník dokázal ten předchozí vždy v něčem předčít. Letošní přinesl poutavé a především aktuální informace, zajímavé konfrontace názorů kolegů – marketérů, a v neposlední řadě tipy a triky okamžitě implementovatelné a použitelné v praxi. Marketing Management je pro mne pokaždé zdrojem inspirací a příští rok si jej určitě nenechám ujít.

K HR Managementu

Zdeněk Šimek, jednatel, REVITCOM a místopředseda představenstva Svazu bank a pojišťoven

Na lidech z týmu Blue Events si cením jejich nadšení a nasazení pro věc, vždy elegantní profesionalitu a hlavně nápaditost. Je radost pracovat s profesionály, kteří si rádi hrají a dokáží přinést těm ostatním vždy něco nového. Už se těším na další akce.

Zbyněk Frolík, Managing Director, Linet

Řízení znalostního potenciálu zaměstnanců při uplatňování prvků emoční a sociální inteligence je základní kámen i klíč ke konkurenceschopnosti podniků. Ukazují to i konference HR Management, které jsou v této oblasti velkou,  a dá se s jistou nadsázkou říci i bezednou, studnou inspirací.

K CFO Congressu

Hana Hovorková, finanční ředitelka, Auto ESA

Chtěla bych touto cestou poděkovat za pozvání. Toto setkání bylo nejen přínosné, ale i velmi příjemné. Tedy ještě jednou děkuji a budu se těšit na příští ročník.

Josef Jenčo, ekonomický ředitel, Kili

Dovolte abych Vám poděkoval za přípravu CFO Congressu. Podařilo se Vám velmi vhodně sestavit jak program, tak řečníky. Pro mě osobně měla účast velkou cenu v podobě konfrontace názorů a řešení problémů ostatních účastníků. Velmi dobře bylo zvoleno i místo kongresu.