Ve spojení je síla: Oborový svátek HR nabídl unikátní zážitek
Publikováno 18.10.2012

Ve středu 17. října 2012 proběhl v pražském OREA Hotelu Pyramida největší svátek HR v České republice. Do jednoho dne se zkušeným organizátorům společnosti Blue Events a vydavatelství Economia ve spolupráci s Klubem zaměstnavatelů podařilo spojit hned několik oborových akcí. Vznikl tak unikátní projekt, který účastníkům během jednoho dne nabídl možnost diskutovat o současných a budoucích výzvách oboru, načerpat inspiraci z konkrétních HR projektů českých firem a zároveň rozhodnout o tom, kdo získá ocenění Osobnost HR 2012. Celodenní oborový svátek byl završen společenským večerem, na kterém byly uděleny ceny Sodexo Zaměstnavatel roku 2012 a Zaměstnavatel desetiletí. O síle a přitažlivosti přirozeného spojení oborových akcí vypovídá i obrovský zájem ze strany HR profesionálů, kterých se na tuto událost registrovalo více než 250!

Celodenní oborový zážitek zahájil blok Vzdělání pro konkurenceschopnost, který se věnoval pohledu na situaci v českém školství. Příspěvky řečníků se zabývaly především otázkami, co by se na českém vzdělávání mělo změnit a jak k těmto změnám mohou přispět sami zaměstnavatelé.

Tomáš Feřtek ze společnosti EDUin se zaměřil na časté negativní výroky, které jsou v dnešní době na adresu českého školství pronášeny. Pomocí konkrétních dat vyvrátil například klišé o tom, že v ČR klesá zájem o studium technických oborů. Zároveň však vyzval zaměstnavatele, aby aktivněji vstupovali do veřejné debaty a pomohli státu „zpřesnit objednávku“, tedy srozumitelně a jasně formulovat cíle českého vzdělávání.

Radek Špicar, ředitel Aspen Institute, ve vztahu k českému školství upozornil na specifickou strukturu české ekonomiky, která je na průmyslu závislá nejvíce z 27 členských zemí EU. Z tohoto důvodu by u nás měl být podíl technicky zaměřených absolventů vyšší než je současný evropský průměr. V oblasti HR Špicar identifikoval tři důležité trendy, které budou v budoucnosti nabírat na síle a mají potenciál zlepšit výkonnost firem a tudíž i české ekonomiky. Jedná se o diverzitu v pracovních týmech, propojování a spolupráci státních i soukromých aktérů, a podporu mezinárodní mobility práce. „Nevytvářejme pevnost Česká republika,“ dodal na adresu nepřejících českých zákonů.

Dalibor Dědek, generální ředitel společnosti Jablotron, nabídl osobní zkušenosti s utvářením úspěšného týmu. „Nejdůležitější je intuice. Lidé se do vedoucích pozic mají dostat jen díky přirozené autoritě.“ Východiska pro zlepšení situace na poli vzdělávání a zaměstnanosti vidí v kontinuální podpoře školství, přílivu odborníku ze zahraničí a ovlivňování mladé generace. Důležité je také neztrácet nadhled a kontakt s realitou.

První blok uzavřel energický příspěvek Vladimíry Dvořákové z VŠE, která se zaměřila na nešvary českého vzdělávacího systému. Mezi ně kromě jiných spadá silné podfinancování, nedostatečná didaktika a oslabený lidský kapitál. Dvořáková naznačila, že v současnosti stojíme před velkým problémem. „Vzdělávací systém neprodukuje pouze sílu pro pracovní trh, ale také občanskou společnost. Kvalita školství předznamenává budoucnost národa.“

Dopolední program pokračoval panelovou diskuzí o roli technologií v současném firemním vzdělávání. Účastníci debaty se s odborným publikem podělili o konkrétní zkušenosti, pozitivní příklady i doporučení, čeho se raději vyvarovat. Z živé diskuze vyplynulo zajímavé zjištění, že i v době chytrých technologií jsou určité formy firemního vzdělávání nejefektivnější, pokud jsou zprostředkovány osobně. Do této kategorie patří například vzdělávání zaměřené na rozvoj obchodních či prezentačních dovedností a soft skills obecně.

Barbora Schelová, HR Director společnosti Bosch, představila firemní systém, v jehož rámci je vyprofilován kompetenční model pro každou pracovní pozici. Na základě tohoto modelu je následně možné sledovat pokroky zaměstnance a přesně na míru určit, které schopnosti je nutné posílit. Za budoucí výzvu označila práci s motivací a pracovním přístupem. „Zaměstnanec by měl vzdělávání chápat jako projev důvěry a investici, kterou do něj firma vkládá,“ dodala.

O nutnosti neustálé komunikace se zaměstnanci o významu vzdělávání je přesvědčena i Vladimíra Michnová ze společnosti LINET. Jedním ze způsobů, jak je ve společnosti LINET možné sdílet zkušenosti a know-how prostřednictvím technologií, je „Linipedie“, tedy platforma podobná světoznámé pokladnici informací Wikipedii. Do budoucna bude podle Michnové důležité umět oslovit generaci Y, nabídnout HR jako službu a být partnerem nejen pro firmu, ale i pro školy a regiony.

Milan Kohout, HR manažer firmy Witte Nejdek, za jeden z nejdůležitějších prvků rozvoje firmy označil aktivní spolupráci se školami. V současné chvíli se jeho firma zaměřuje na nábor a získávání schopných a kvalifikovaných absolventů, do budoucna by však pro oblast vzdělávání a školení rádi navázali spolupráci i s vyučujícími.

Josef Šindelka, partner ve společnosti RED HAT, upozornil na častý tlak na snížení finančních prostředků vynaložených na firemní vzdělávání, který může vést k nevhodnému výběru formátu školení. „Je důležité hledět na efektivitu a měřitelnost, ne jen odškrtnou kolonku,“ upřesnil. Šindelka zároveň představil dvousměrný model vzdělávání. Za příklad uvedl zástupce firmy, který na akademické půdě předává své zkušenosti a vzdělává auditorium a zároveň si sám procvičuje prezentační schopnosti.

Na panelovou diskuzi přímo navazovalo vyhlášení Osobnosti HR 2012. Přítomní účastníci konference v přímé volbě vybírali z deseti nominovaných. Nejvíce hlasů od auditoria získala Jana Schelová, ředitelka HR ve společnosti Bosch ČR.

Odpolední blok, Jak motivovat a udržet lidi, zahájil Richard Hospodský ze společnosti GfK. Z výzkumu, který společnost GfK realizovala, vyplývá, že mezi ekonomickou úspěšností firmy a angažovaností zaměstnanců existuje přímá vazba. Hospodský se v příspěvku zaměřil na otázku, zdali jsou čeští zaměstnanci angažovaní více než jejich zahraniční kolegové. Odpověď zněla záporně. Čeští zaměstnanci se v míře angažovanosti pohybují na úrovni pracovníků z Peru, předběhly nás i země jako Portugalsko. Nejnižší mírou angažovanosti se navíc trochu překvapivě vyznačuje věková skupina od 18 do 29 let. A jaké faktory zaměstnaneckou angažovanost nejvíce ovlivňují? Organizace společnosti, cíle a strategie, styl vedení, kultura, uspořádání a předávání znalostí.

Alternativní pohled na fungování firmy představil Martin Černohorský ze společnosti Et netera, který se hned na začátku pozastavil nad slovním spojením HR. Jeho osvěžující etymologické zamyšlení nad smyslem označení „lidské zdroje“ či „povyšování“ přimělo mnohé účastníky v sále k úsměvu. Černohorský představil společnost, která vyznává koncept svobody v práci a nedávno zrušila i oficiální „škatulkové“ firemní pozice – on sám například zastává roli „Umožňovače“. Pokud tedy hledá nového člena týmu, neobsazuje pozici, ale naopak vyhledává kompetenci. Bude zajímavé sledovat, zdali se na podobnou cestu v následujících letech vydají i další společnosti.

Blok uzavřelo duo pánů Davida Lesche ze společnosti AV Media a Tomáše Kopeckého z poradenské společnosti FranklinCovey. Společný příspěvek zaměřili na budování leadershipu a zapojení zaměstnanců ve společnosti AV Media za pomoci systematických kroků do programu „každý na své pozici leaderem“. Jednou z nejdůležitějších fází takového procesu je určení „skutečně důležitých cílů“, ke kterým společnost vzhlíží. „Míra zapojení zaměstnanců se přímo promítá do úspěšného naplňování strategických cílů a záměrů,“ upřesnil Lesch.

Konferenční část dne byla zakončena představením čtyř nejzajímavějších týmových HR projektů, které byly vybrány v regionálních kolech. O vítězi měli v přímé volbě možnost rozhodnout ti nepovolanější – odborníci a profesionálové HR.

Cenu personalistů za nejlepší projekt získala společnost OSTROJ, jejíž vedoucí Odboru lidské zdroje, Lucie Baranová představila program Efektivního výběru studentů. Ten je unikátní v osobním výběru studentů k odbornému výcviku, díky němuž firma v praxi získává motivované a zručné zaměstnance, které práce v oboru baví.

HR událost roku byla zakončena společenským večerem, během kterého byli vyhlášení vítězové následujících kategorií Sodexo Zaměstnavatel roku:

  • V kategorii The Most Desired Company 2003 – 2012 zvítězila Komerční banka
  • V kategorii Zaměstnavatel bez bariér zvítězila Česká spořitelna
  • Cenu Klubu zaměstnavatelů za motivaci zaměstnanců získala společnost DHL International Services
  • V kategorii Progresivní zaměstnavatel roku 2012 zvítězila společnost AGEL
  • V kategorii Sodexo Zaměstnavatel roku 2012 zvítězila společnost Dalkia Česká republika
  • V kategorii Sodexo Zaměstnavatel desetiletí zvítězila společnost Škoda Auto


Organizátoři gratulují vítězům a děkují všem zúčastněným týmům a rovněž hlavním partnerům konference, společnosti Grafton Recruitment, Sodexo Zaměstnavatel roku a portálu sPráce.cz.


Kontakt pro média:
Aneta Zímová, Blue Events
Tel.: +420 222 749 850, e-mail: aneta.zimova@blueevents.eu, www.blueevents.cz