Co přinese udržitelné stavění?
Publikováno 12.3.2012

Nabitý program 8. ročníku Fóra českého stavebnictví (6. 3. 2012, hotel Olympik Artemis Praha), se ve svém třetím odpoledním bloku věnoval také tématice udržitelného stavění a jeho budoucnosti. Přípravy i moderace této odborné sekce se ujal Luděk Niedermayer, ředitel Deloitte Advisory.

Panelovou diskuzi zaměřenou na udržitelné stavění a jeho budoucnost zahájil ředitel Deloitte Advisory Luděk Niedermayer slovy, že krize není zapomenuta, ale výhled krizový není. Ve svém příspěvku se zabýval faktory, které způsobují neuspokojivý vývoj v České republice. Podle jeho názoru je třeba věnovat větší pozornost domácím faktorům, které nejen zhoršují ekonomicko-společenskou atmosféru, ale zároveň představují reálný problém velkého rozsahu. Udržitelnost je široký pojem a může nastat pouze tehdy, pokud mezi klíčovými subjekty, kterými jsou stát, investor, stavebník a finální kupující, vládne harmonie.

Jan Bárta, ředitel, Centrum pasivního domu navázal na svého předřečníka s tématem energetické efektivity budov. Podle Evropské unie mají být od roku 2020 všechny nově stavěné budovy „energeticky téměř nulové“ a na stavařích je najít k tomuto bodu cestu. Podle Bárty se zákazník rozhoduje v dlouhodobém režimu. Proto si lidé kupují auta s nižší spotřebou, ačkoliv by si mohli pořídit jiné, levnější vozidlo. Energeticky úsporné budovy jsou také vhodné pro sociální bydlení, neboť jejich obyvatelé výrazně ušetří na energiích. Bárta v rámci obhajoby energeticky efektivních budov však nezmínil, kdo by takovéto bydlení pro sociálně slabé financoval. V celé věci však vidí příležitost pro banky, které mohou upravit podmínky hypoték, kde zohlední klientovy budoucí nižší náklady na energie a růst hodnoty nemovitosti. Velkou roli by také mohla sehrát případná motivační finanční podpora od státu, který by touto cestou zároveň přispěl ke zvýšení zaměstnanosti, zhodnocení prostředků a ochraně obyvatelstva před cenovými šoky. Bariérou nejsou podle Bárty na úrovni materiálů a technologií, ale na úrovni myšlenkové. „Investoři by měli vyžadovat po svých dodavatelích přidanou hodnotu z dlouhodobého hlediska.“ Lidé by chtěli pasivní domy, odborníci je od toho odrazují. Jen málo odborníků totiž umí navrhnout pasivní dům tak, aby nebyl dvojnásobně drahý.  Přesto se počet tohoto typu staveb v České republice každý rok zdvojnásobuje.

Další člen panelu, Evžen Korec, generální ředitel Ekospol, seznámil přítomné s průběžnými výsledky mapování zakázek v rezidenčním developmentu, které společnost Ekospol dlouhodobě provádí. Sám sebe označil jako nepřítele regulací trhu. Pasivní a nízkoenergetické byty a domy tvoří okrajovou část trhu, která je spíše příležitostí. Nové nařízení z EU podle jeho názoru ukazuje, že úředníci v Bruselu přijímají směrnice, aniž by znali fungování trhu. Kupující se sám svobodně rozhoduje, zda si koupí dražší byt a dlouhodobě ušetří, nebo si koupí byt levnější.

Senior Manager Deloitte Miroslav Linhart se ve svém příspěvku zamýšlel, zda udržitelné stavění přinese přiměřenost, nebo naopak přiměřenost přinese udržitelné stavění. „U nás stále bojujeme s handicapem dohánění úrovně západních zemí. Chybí tu kontinuita.“ Jak a pro koho stavět? Podle Linharta je třeba stavět potřebné věci, ale v přiměřeném rozsahu a určité kvalitě. Důležitá je také návratnost a plynulost. Veřejná sféra je nanejvýš podstatná pro stabilizaci stavebního sektoru. Objem veřejných zakázek významně ovlivňuje výkonnost stavebnictví jako celku. Je třeba, aby byl veřejný sektor dlouhodobě stabilní. Vláda musí dát jasné signály dlouho do budoucnosti, co je udržitelná úroveň, na které se mají firmy připravit. Nezbytná je koncepce. „Pokud stát nemá investiční politiku, pak ji nemají ani občané a firmy. Platí totéž jako u zadluženosti.“

Miloslav Mašek, generální ředitel SPS ČR, slíbil, že se pokusí se být optimističtější než jeho předřečníci. Podle jeho slov je třeba se smířit s poklesem stavebních investic, avšak nelze se smířit s tím, že se nedělá nic alespoň pro zachování trendu. Provádí se jenom škrty a nikdo nepřišel s něčím pozitivním. Stavět se bude nepochybně dále, stavitelství ani stavební investice nezahynou, ale je tu otázka objemu. „Nové principy stavění nemáme brát jako pohromu, která na nás spadla, ale jako příležitost pro obor stavebnictví a průmyslu.“  Příklady bychom mohli hledat v zahraničí, například program obnovy ve Francii. Právě zde vidí Mašek možnou pomoc současné situace ve stavebnictví. Zároveň ho však zaráží, jak se Evropa dobrovolně vzdává své konkurenceschopnosti.

Příspěvek Jiřího Soboly, odborného pracovníka TZÚS Praha, měl spíše podobu podrobného školení než prezentace. Méně zasvěcení diváci se ztráceli v nepřeberném množství značek a označení. Sobola kromě jiného hovořil také o jednoznačném trendu přesouvání zodpovědnosti na zhotovitele. Důležitou součástí výrobku jsou environmentální prohlášení a  je třeba je využívat všude, kde je to možné. Už i v ČR existují firmy, které si uvědomují, že vlastní prohlášení o výrobku není jenom zodpovědností, ale v budoucnu bude přestavovat konkurenční výhodu. Nejdříve je však nezbytné mít uvědomělé zákazníky, kteří by kupovali certifikované výrobky kvůli jejich prokázaným vlastnostem.

Dalo by se říci, že obsazení panelu bylo ideálně různorodé. Objevili se v něm zastánci opačných stanovisek s odlišným pohledem na v současnosti tolik skloňovanou udržitelnost. Většina z nich se však shodla v tom, že udržitelné stavění je první řadě příležitostí a to nejen pro stavaře, ale možná i pro ekonomickou situaci.

O tom, že udržitelnost má široký přesah, není pochyb. Tématu udržitelnosti a jeho provázání s business strategií, jakožto cestě k úspěchu jednotlivců i firem se bude věnovat také konference Fórum pro udržitelné podnikání, která se uskuteční 14. 3. 2012 v pražském Dorint Hotelu Don Giovanni. Své zkušenosti zde budou sdílet zástupci top managementu předních zahraničních i českých firem.


Podrobnější informace o akci jsou připraveni podat:
Antonín Parma                                                 Miloslav Mašek 
General Manager, Blue Events                     Generální ředitel, SPS ČR
antonin.parma@blueevents.eu                    masek@sps.cz

Kontakt pro média:
Zuzana Mračková, Client Service Manager, Blue Events
Tel.: +420 222 749 841, e-mail: zuzana.mrackova@blueevents.eu

 

Alena Čechová, PR Manager, SPS ČR
cechova@sps.cz