Hit prvního CFO Congressu: 40 chyb, kterých by se finanční ředitelé měli vyvarovat!
Publikováno 1.11.2012

 

Hlavním tématem prvního ročníku CFO Congressu se u řečnického pultu i v kuloárech staly chyby, kterých by se úspěšní CFOs měli vyvarovat. Jeden z aktérů kongresu, Karel Soukeník, finanční ředitel Raiffeisenbank spolu se svým týmem identifikoval čtyřicet často podceňovaných faktorů, které mohou vést až k bankrotu firmy. Pro neutuchající zájem předkládáme jejich kompletní seznam.

 

Jakých 40 chyb se tedy finanční ředitelé mohou dopustit?

 

Zajišťování

1.

Rozhodnutí nezajistit devizová/komoditní rizika kvůli vysokým nákladům

2.

Podcenění citlivosti na devizové riziko

3.

Nevhodná metoda zajištění (posouzení "pozice" / volba zajišťovacího produktu)

4.

Podlehnutí pokušení spekulovat


 

Financování

5.

Úvěr na příliš krátkou dobu - příliš optimistický odhad splacení

6.

Financování investičního projektu kontokorentem (úrokové riziko)

7.

Vysoké zadlužení skryté složitou strukturou

8.

Podcenění zadlužení ("banka mi půjčí, protože mám co dát do zástavy, tak proč to řešit")


 

Expanze

 

9.

Neznalost odvětví ("jsem úspěšný v jednom odvětví, budu i v jiném")

10.

Neschopnost uřídit rozsáhlé akvizice, financované úvěry

11.

"Co fungovalo v jedné zemi, nemusí fungovat v jiné"

12.

Podcenění nutnosti využít služeb externích poradců

13.

Nedostatečná znalost práva v cizí zemi

14.

Podcenění rizika chyb ve smluvní dokumentaci

15.

Financování start-upů: vzdání se velkého podílu ve firmě za nízkou cenu akcií

16.

Řízení firmy nepřizpůsobené její rostoucí velikosti (velký podnik se nedá řídit jako malá rodinná firma)

17.

Nesplněná očekávání synergií po fúzi podniků


 

Investiční výdaje

18.

Přecenění ekonomické návratnosti projektu

19.

Neuhlídání investic do IT ("nejsem IT expert")

20.

Neuhlídání rozpočtových nákladů realizovaných investic

 

Včasné rozpoznání a řešení problémů

21.

Pozdní reakce na zhoršující se ekonomickou situaci

22.

Snaha dohnat prodejní plány i za cenu zvyšování rizika

23.

Nekontaktování banky včas (když nastanou potíže, je pozdě, "vynucená restrukturalizace" úvěru je pro banku totéž co default)

24.

Zvyšování ztrát ve snaze "zachránit" firmu

25.

Plánování pouze na rok dopředu

26.

Nevhodný výběr sledovaných klíčových ukazatelů (zaměření jen na minulý zisk, chybějí "leading indicators")

27.

Pozdní informace o výkonnosti firmy (finanční výkazy s velkým zpožděním; neexistující denní/týdenní prodejní reporty)


 

Plánování

 

28.

Přecenění historických finančních výsledků

29.

Přeceněná prognóza cash flow

30.

Chybějící "zátěžové testy" ("Jaký pokles prodejů bychom ještě ustáli?")

31.

Nedostatečná projekce pracovního kapitálu (přecenění P&L, podcenění cash flow)


 

Riziko protistrany

32.

Špatný odhad dodavatele / odběratele - podcenění rizika bankrotu

33.

Špatný odhad dodavatele / odběratele - nerozpoznání podvodu

34.

Uložení hotovosti u riskantní protistrany

35.

Malá priorita / odklad vymáhání pohledávek


 

Porozumění obchodnímu modelu

36.

Nesprávná profitabilita produktů kvůli chybným vnitřním předávacím cenám

37.

Nesprávné vyhodnocení obchodního modelu (podcenění konkurence)

38.

Netransparentní profitabilita: zdravá obchodní linie dotuje ztrátové


 

Interní kontroly ve firmě

39.

Interní fraud

40.

Finančně náročná milenka/milenec

 

První ročník CFO Congressu potvrdil zájem finančních ředitelů o aktivní sdílení zkušeností a pravidelná setkání. Rádi bychom Vás, aktéry finanční komunity, podpořili a vyzvali k zasílání nápadů i připomínek, které nám pomohou připravit další ročník kongresu, tak aby co nejlépe rezonoval potřeby úspěšných CFO.

Kontakt pro zájemce o spolupráci a partnerství:
Blue Events
Tel.: +420 222 749 841, e-mail:
info@blueevents.eu, www.blueevents.cz