Integrace podnikatelského a manažerského myšlení v inspirativním programu konference Leadership for Life
Publikováno 16.4.2012

Druhý ročník konference Leadership for Life se uskuteční ve středu 13. června 2012 v hotelu Boscolo Prague, tentokrát s cílem přinést inspiraci pro efektivní řízení firem prostřednictvím kombinace těch nejlepších praktik z vedení firem v podnikatelském a korporátním prostředí. V duchu současného globálního propojení, kdy je zapotřebí čerpat zdroje inspirace napříč regiony, sektory ekonomiky i formami vlastnictví a obohacovat jimi vedení svých firem a institucí přivádí do Prahy hned tři charismatické manažery a komunikátory z různých koutů světa, jimiž jsou Patrick Dixon z Velké Británie, Ty Bennett z USA a Ricado Levy, působící  v Severní a Jižní Americe.

I v současné nelehké makroekonomické situaci, kdy nálada ve společnosti i kondice firem se v průměru postupně propadají, existují firmy či týmy, kterým se daří prosperovat a dokonce růst. Proč je tomu tak? Jedním z klíčových znaků těchto úspěšných firem či týmů je to, že mají profesionální, autentické a inspirující vedení.

Proto se v poslední době zvedá poptávka po inspirativních eventech, které přinášejí systematickou kultivaci českého podnikatelského a manažerského prostředí s využitím znalostí a zkušeností špičkových leaderů.  Jednou z takových platforem je konference Leadership for Life, jejíž loňský ročník do Prahy přivedl charismatického Lance Secretana – zakladatele a šiřitele myšlenek Inspirational Leadership. Velmi pozitivní ohlas na celkovou koncepci konference, vystoupení Lance Secretana i navazující celodenní workshop přesvědčil organizátory o potřebě pokračovat v této tradici a připravit ročník Leadership for Life 2012.

Konference pod tímto názvem se uskuteční ve středu 13. června v hotelu Boscolo Prague, tentokrát  s cílem přinést inspiraci pro efektivní řízení firem prostřednictvím kombinace těch nejlepších praktik z vedení firem v podnikatelském a korporátním prostředí. Přestože chování a způsob myšlení podnikatelů a manažerů jsou plny protichůdných principů, mohou se paradoxně navzájem velmi dobře inspirovat a mají si navzájem co říci. Doby, kdy šéfové a manažeři korporací působili pouze v rámci pevně vymezené role definované prostřednictvím „job description“, jsou minulostí.  Rovněž tak časy, kdy byl určitý styl vedení povyšován nad jiný, jako například vydělování  „my versus oni“, „malé versus velké firmy“, „podnikatelský versus korporátní styl“, či „americký versus evropský versus asijský styl“.  Stále více fungujeme v globálním propojení, kdy je zapotřebí čerpat zdroje inspirace napříč regiony, sektory ekonomiky i formami vlastnictví a obohacovat jimi vedení svých firem a institucí.

Proto letošní program konference Leadership for Life přivádí do Prahy hned tři různorodé osobnosti z různých koutů světa, jimiž jsou Patrick Dixon z Velké Británie, Ty Bennett z USA a Ricado Levy, působící  v Severní a Jižní Americe. Všichni jsou úspěšnými manažery a především charismatickými a inspirujícími komunikátory, kteří ve své pracovní kariéře spolupracovali se stovkami předních firem.  Koncept programu bude tvořen třemi svým charakterem velmi různými, avšak navzájem se doplňujícími bloky. Ty Bennet, který založil svoji firmu  již ve svých v jedenadvaceti letech se v úvodní části zaměří na význam osobní odvahy podnikatele. Na něj přirozeně naváže Ricardo Levy, autor knihy „Letters to a Young Entrepreneur“ (Dopisy mladému podnikateli), představí svůj osobní příběh proměny z podnikatele na šéfa korporace a promluví o zkušenostech, které mu každé z obou prostředí dalo.

Druhý blok bude veden formou otevřené a neformální diskuse moderátora Martina Dokoupila, konzultanta společnosti Blue Strategy s profesionálními českými manažery, kteří uspěli ve významných globálních korporacích a českého podnikatele, který začínal na zelené louce a nyní úspěšně konkuruje globálním korporacím v regionu střední Evropy. „Řečníci tohoto bloku byli vybráni na základě jejich osobního přání se s protistranou sejít a umožnit konfrontaci, ale i vzájemnou inspiraci stylů a zkušeností obou odlišných podnikatelských světů“, říká Martin Dokoupil ke koncepci tohoto diskusního bloku. Jeho aktéři dokáží, že opravdoví leadeři korporací mohou být vedeni podnikatelským duchem, i že podnikatelé jsou často pozitivně inspirováni některými korporátními manažerskými technikami. 
 
Oficiální programová část vyvrcholí vystoupením Patricka Dixona, světoznámého britského lékaře, podnikatele a futuristy, který se dlouhodobě zabývá rolí managementu korporací v nepředvídatelné a proměnlivé budoucnosti. Patrick Dixon je zakladatelem a vůdčí osobností prognostické společnosti Global Change Ltd. (www.globalchange.com), autorem 12 knih, mezi nimiž tituly Sustainagility a Futurewise patří k velmi dobře prodávaným u nás, a podle žebříčku The Times je jedním z 20 nejvlivnějších myslitelů byznysu současné doby. Patrick pořádá rovněž velmi originální motivační programy a tréningy, o jejichž kvalitě se přesvědčí ti, kdo se zúčastní celodenního CEO workshopu, který proběhne následující den po konferenci, tedy ve čtvrtek 14. června na Chateau Mcely. Detailní program a podmínky účasti na konferenci jsou uvedeny na www.leadershipforlife.cz . 

Více informací poskytne:
Barbora Krásná, Blue Events
Barbora.krasna@blueevents.eu

Základní data:
Konference Leadership for Life
 - určena pro širší odbornou veřejnost
13.6. 2012 Boscolo Hotel v Praze

Workshop Leadership for Life
- určen pro CEO firem
předvečer 13.6 a 14.6. 2012 na zámku Chateau Mcely