Návod pro leadership v krizových dobách? Vášeň nezná strach.
Publikováno 18.6.2012

13. června proběhl v Hotel Boscolo Prague druhý ročník inspirativní konference Leadership for Life zaměřený na sdílení zkušeností českých i zahraničních vrcholových managerů s vedením zaměstnanců, kooperací v kolektivu, s prioritami podnikání v podnikatelské či korporátní sféře a fungováním v dnešní nestabilní době.

Konferenci uvedl James A. Cusumano, chairman Chateau Mcely, nadčasovým citátem trefně popisujícím i současný ekonomický či politický svět. „Byly to nejkrásnější časy.
Byly to nejhorší časy. Byly to časy moudrosti. Byly to časy hlouposti...“ (Charles Dickens, Povídka o dvou městech).

Jako první se představil s prezentací na téma „Odvaha v osobním i pracovním životě“ úspěšný americký podnikatel Ty Bennett, majitel a spoluzakladatel Leadership Inc., autor knihy „The Power of Influence“. Všechny přítomné oslovil svou energickou a vysoce motivující přednáškou o správném a účinném vedení lidí. Na příkladech přirozených vůdců jako Howard Schultz, zakladatel Starbucks, či Gándhí, demonstroval klíčové vlastnosti úspěšného leadra jako morální integritu, soustředění se na lidi namísto na sebe samotného a důraz na vytváření pozitivního vlivu, jehož následkem je vědomé a dobrovolné následování kolegy a zaměstnanci. Klíčový význam lidského faktoru byznysu Ty Bennett demonstroval citací poslání výše zmíněného kavárenského řetězce: „Neobchodujeme s kávou, kterou podáváme lidem. Obchodujeme s lidmi, kterým podáváme kávu.“ Působivý a inspirativní projev zakončil výčtem tří nejdůležitějších bodů: investovat do lidí, mít zájem nikoliv snažit se být zajímavý a chovat se k lidem tak, jak chtějí, aby se k nim chovali ostatní. „Vůdcovství není výsada, ale privilegium“, uzavřel Ty.

Dále se slova chopil Ricardo Levy, spoluzakladatel společnosti Catalytica a autor knihy „Letters To a Young Entrepreneur“, kterou obdržel jako dárek každý z návštěvníků konference a mohl si ji na místě rovněž nechat autorem podepsat. Svým klidný a příjemným projevem vyzařujícím zkušenosti dlouholetého úspěšného podnikatele a managera si podmanil pozornost celého sálu.

Ve své prezentaci se soustředil na charakterové kvality a priority důležité pro podnikatele a pro lídra. Kde se podnikatel soustředí čistě na hledání řešení problému, tam lídr inspiruje, kde podnikatel plánuje, organizuje a vytváří očekávané, tam lídr identifikuje a vytváří změnu. „Lídr musí být oproti podnikateli emocionálně angažován.“ Kde společnost vidí aktuální problémy, R. Levy hledá řešení. Ať se jedná o možnou ztrátu identity jdoucí ruku v ruce s růstem, „při vývoji podniku v korporaci je důležité stále se držet původního cíle a nezapomínat na kontakt s lidmi“, nebo reakci na probíhající ekonomický útlum, „V krizi vůdcovství trpí, klíčové je neztratit směr. Nyní jsme zkoušeni nejvíce.“

V druhé části konference uvedl moderátor diskuze Martin Dokoupil, Managing partner, Blue Strategy, čtyři přední top manažery a majitele firem, kteří působí v České republice, a společně diskutovali vzájemné zkušenosti z působení v odlišných podnikatelských strukturách.

Jannis Samaras, spoluzakladatel a spolumajitel Kofola Holding, vysvětloval, co pro něj bylo nejtěžší při růstu firmy z velikosti rodinného podniku do podoby dnešního holdingu: „Pro mě je důležité umět si zachovat i určit pohled na detail, jen je nutné se zaměřit na ten správný detail“. První část diskuze spočívala především v porovnávání pozitiv a negativ podnikatelského a korporátního prostředí na pozici leadra. „Nezáleží na tom, jestli je firma korporátní nebo soukromá, nejdůležitější je, aby manažer dokázal inspirovat.“ Svůj názor uzavřel J. Samaras radou, kterou dostal na počátku a které se snaží držet po celou dobu svého podnikání: „Dělejte věci, které vás baví s lidmi, které máte rádi.“

Hranici mezi korporátním a soukromým byznysem významně nevnímá ani Martin Dlouhý, Senior Executive of Tesco. „Dobré korporace neplní jen maximalizaci zisku, ale dovedou si udržet i svou původní myšlenku a hodnoty, na kterých byl jejich byznys založen.“

Velice působivým příběhem o vlastních začátcích podnikání se zapojil do debaty Martin Hausenblas, spoluzakladatel a vice-prezident Adler International. Velmi cenného poučení se mu dostalo díky zkušenostem ze svého prvního neúspěšného byznysu: „Jsi na dně? To je dobře, ode dna se nejlépe odráží, tak se tu moc nezabydluj.“ Schopný leader musí podle něj umět absorbovat nejistoty. Jakmile se firma dostane do fáze, kdy si je na sebe schopna vydělat, musí se začít zaměřovat na širší smysl svého podnikání. Přínos negativních zážitků pro rozvoj leaderovských schopností v rámci korporací potvrdil i David Vrba, CEO, 3M ČR. „Velkou inspirací mohou být i ti nejhorší šéfové, které můžete potkat. Ti Vám předají ty hodnoty, kterým se naopak vyhýbáte“. Shodl se s kolegy na významu emoční inteligence a tvorbě ideálních svobodných podmínek pro zaměstnance. Z diskuze rovněž vyplynulo mnoho tipů, jak efektivněji fungovat ve vedoucí pozici. D. Vrba: „Soustředím se pouze na to, co jsem skutečně schopen změnit.“ M. Hausenblas: „Nejhorší pro manažera je být obklopen přitakávači.“ D. Vrba: „Disciplína je důležitá, ale stejně tak je důležité sem tam podporovat narušování systému.“

V brzkých odpoledních hodinách si vzal slovo hlavní řečník konference, Patrick Dixon, Chairman, Global Change a jeden z 20 nejvlivnějších byznys myslitelů světa. Nejprve identifikoval obchodní, komunikační a myšlenkové trendy v dnešním světě a také blížící se budoucí hrozby. „Můžete mít tu nejlepší obchodní strategii... ale koho to zajímá? Budoucnost spočívá v emocích. Nastupuje nová éra globální urbanizace, západní populace stárne. V turbulentní době mnohem důležitější než jen naslouchat zákazníkovi, je vžít se do jeho kůže. Rozumět tomu, co zákazník bude potřebovat, i když on sám si to ještě neuvědomuje.“ Velkou pozornost vzbudily důkazy, které Patrick Dixon předložil při dokumentaci provázanosti člověka s technologiemi. Dnešní člověk často vkládá více důvěry v neznámého jedince na internetu než oficiálnímu tvrzení společnosti. Důvěra se stává velice cenou komoditou. „Prodávejte jen to, čemu věříte. Život je příliš krátký na to, abychom dělali něco, čemu nevěříme. Vzbuďte zápal v zaměstnancích, ať věří, že mají v rukou moc ovlivnit společnost. Vášeň je silnější motivací než peníze.“

Závěrečná panelová diskuze ředitelů a top manažerů společností úspěšných i v krizi se soustředila na to, jak v nejisté době na trhu efektivně fungovat a zvyšovat konkurenceschopnost. Jako jeden z hlavních způsobů řešení nejisté budoucnosti padla diverzifikace. Vadim Horna, Managing Director Lasvit Group, ji popsal na příkladu své firmy, která se diverzifikovala hned v několika klíčových směrech: rozšíření sortimentu, cílové skupiny a především vstup na nové trhy (Moskva, Indie, Singapur, Dubai).

S tímto návodem se ztotožnil také Radek Špicar, ředitel Aspen Institute Prague a vice-prezident Svazu průmyslu a dopravy. „Nejhorší v České republice je vžitý stereotyp, kdy se předpokládá, že se někdo narodí v Praze, studuje v Praze, nastoupí do práce v Praze, kde je 50 let v jedné společnosti a poté v Praze i zemře.“

Velice zajímavé bylo sledovat, jak velice úspěšné společnosti , které působí na obdobných trzích, stojí na poměrně rozdílné filozofii. Zdeněk Jahoda, majitel Emco, zdůraznil především vypracování a dodržování kvalitní strategie, budování značky a přemýšlení v mezinárodních souvislostech. David Seibert, ředitel pro akvizici Schlecker, naopak doporučuje nesoustředit se tolik na strategii nýbrž na zákazníka. „Důležitý je návrat k jednoduchosti, k něčemu s čím se zákazník může identifikovat a vybudovat důvěru.“

Peter Mueller, Managing Director Kraft Foods ČR a SR, prosazuje hlavně pozitivní myšlení a počítání s nejistotou. Manažer musí být hlavně angažovaný, v denním kontaktu se spolupracovníky, dynamický a přesvědčivý.

Velké téma představovala kreativita v České republice, její použitelnost, svázanost a vyhlídky. Skvěle popsal situaci v ČR Radek Špicar: „V českých firmách nehledě na velikost se vyskytuje nedostatek kreativity, toto je příležitost, kterou musíme využít. Musíme diverzifikovat lidi, spolupracovat se školami.“ Největší negativum, které absolutně brzdí český byznys v rozvoji, spatřuje ve výkonnosti státních institucí. „Ani samotná vláda nemá strategii, kterou by byla schopna aplikovat, držet se jí. A to ničí společnosti zdaleka nejvíc.“

Kde teda hledat jistoty v nejistých dobách? Peter Mueller se svěřil: „Důležitá je existence bezpečných útočišť. Rodina, přátelé, čas na sebe, občasný odstup od každodenní rutiny.“ Vadim Horna: „Spoléháme hlavně na kvalitní, kreativní zaměstnance. Kouzlo krizí spočívá v tom, že ničí špatné a neinovativní společnosti a vynáší do popředí ty, které mají opravdovou vizi.“ Zdeněk. Jahoda: „Ať v krizi či mimo ni, to nejdůležitější je stále stejné - schopní spolupracovníci, kvalitní produkty a především důsledně aplikovaná strategie.“

Závěr konference patřil shrnutí J.A. Cusumana. „Jistota poskytuje nulový prostor pro kreativitu. Naproti tomu, když je vše okolo nás nejisté, vzniká pro kreativitu obrovské místo. Hlavní nepřítel kreativity je strach. Máme-li však nadšení pro to, co děláme, nemusíme se krize bát. Vášeň nezná strach.“


Kontakt pro média:
Blue Events
Barbora Krásná, Partner
Tel.: +420 222 749 841, e-mail: barbora.krasna@blueevents.eu, www.blueevents.eu

Informace pro média:
Co: konference a workshop Leadeship for Life
Kdy/kde: 13. června 2012, Boscolo Prague, 14. června, Chateau Mcely
Organizují: Chateau Mcely, Blue Events ve spolupráci se Stance Communication
Web: www.leadershipforlife.cz