Koncepce udržitelnosti nemůže být náplní jednoho oddělení, ale celé firmy
Publikováno 6.2.2012

Právě zveřejněný program druhého ročníku Fóra pro udržitelné podnikání má ambici představit téma udržitelnosti jako klíčovou konkurenční výhodu těch firem a společností, které jej začleňují do svých business strategií a sdílejí jej napříč celou firmou, nikoliv jen jako náplň jednoho specializovaného oddělení. Na konferenci, která se bude konat 14.3. v hotelu Dorint Don Giovanni, budou formou příspěvků sdílet své zkušenosti zástupci top managementu předních zahraničních i českých firem. Závěr bude patřit velké panelové diskusi o specifických tématech udržitelnosti v českém prostředí a roli manažerských pozic ve firmách při jejich prosazování.

Organizátoři Fóra pro udržitelné podnikání, společnost Blue Events a Vysoká škola ekonomická v Praze, v těchto dnech zveřejnili program jeho 2.ročníku, který se bude konat ve středu 14. 3. 2012 v pražském hotelu  Dorint Don Giovanni.  Jeho hlavním záměrem je představit téma udržitelnosti jako klíčovou konkurenční výhodu těch firem a společností, které jej začleňují do svých business strategií. Hlavní řečník konference Martin Hill se společnosti SAP přiblíží hlavní strategické požadavky a inovativní řešení v oblasti udržitelnosti, které SAP nabízí pro TOP 100 evropských zákazníků.

Inspirativní bude nepochybně i vystoupení Augustina Lucardi ze společnosti InterfaceFLOR , jež se díky strategii založené na dlouhodobé udržitelnosti stala celosvětovým leaderem v oblasti výroby podlahových krytin. Příběh této firmy je důkazem toho, že společnosti, které se začaly problematikou udržitelnosti zabývat již v 90.letech a začlenili  ji mezi hlavní pilíře strategie svého rozvoje, mají lepší výchozí pozici pro dosažení úspěchu.

Jiný úhel pohledu přinese případová studie „Walmart a angažovanost jeho zaměstnanců“, která poukáže na to, že ani zaujetí vedení, ani tým těch nejlepších specialistů nemusí být postačující podmínkou k tomu stát se leaderem. Neméně důležité je zapojení všech zaměstnanců napříč firmou, neboť jejich aktivní podpora udržitelnosti uvnitř společnosti dodá společnému úsilí autenticitu, důvěryhodnost a nakonec i obchodní výsledky.


Odpolední program představí praktické ukázky uplatňování principu udržitelnosti na různých úrovních řízení v předních firmách působících na našem trhu, počínaje oblastí business developmentu, finančního řízení, přes provoz, logistiku, HR management až po marketingovou a PR komunikaci. Závěr konference bude patřit panelové diskusi o specifických tématech udržitelnosti v českém prostředí a roli manažerských pozic ve firmách při jejich prosazování.

V programu vystoupí i generální ředitelé vybraných společností, kteří chápou, že udržitelnost není oblast, do které se investuje, až když náhodou zbudou nějaké prostředky. Je to strategie, která umožňuje udržet náskok před konkurencí.

Zlatým partnerem 2. ročníku konference je společnost SAP,  stříbrnými  partnery jsou Henkel, Nestlé, NWR a Unilever.


Podrobnější informace o Fóru pro udržitelné podnikání je připraven podat:
Antonín Parma, General Manager, Blue Events
e-mail: antonin.parma@blueevents.eu
web: www.sustainbiz.cz