Může jedinec či firma měnit společnost?
Publikováno 12.2.2013

Po dvou úspěšných ročnících konference Fórum pro udržitelné podnikání se blíží třetí. Bude se konat 20. 3. 2013 v udržitelném komplexu City Green Court v Praze a jeho ústředním tématem bude role leaderů (inspirativních jedinců i firem) v proměně společnosti.

Podle výsledků celosvětového průzkumu názorů generálních ředitelů provedeného společností PwC koncem loňského roku se 56 % generálních ředitelů se chce v roce 2013 zaměřit na posílení etických principů ve svých firmách, 49 % chce snížit negativní dopady činnosti své firmy na životní prostředí a 41 % se zaměří na nefinanční reportování vč. reportování v oblasti udržitelnosti. Jsou to totiž především firmy, které mohou aktivním působením na své okolí dokázat více než stát svými normativními opatřeními.

Fórum pro udržitelné podnikání, které pořádá společnost Blue Events ve středu 20. března v novém pražském komplexu City Green Court, chce ukázat sílu lidského faktoru a představit příklady, kdy jedinec nebo firma mohou svými myšlenkami a jednáním nastavovat svému okolí pozitivní vzory chování. Program konference přinese příspěvky a diskuse českých i zahraničních top manažerů o významu etiky a podnikání zacíleného na skutečné hodnoty, nejen finanční a předloží čísla, která ukazují, jaké hodnoty respektují skuteční leadeři i jak to vnímají spotřebitelé.

Ne každý má schopnost být leaderem, ale každý má možnost se leadery inspirovat. Každá z nás nese svůj díl zodpovědnosti za to, v jaké společnosti žijeme. Proto se těžištěm programu konference stane série diskusních workshopů, přinesou inspiraci, jak se podívat na byznys udržitelně z různých úhlů pohledu: z hlediska zdrojů, produktových inovací, etických vztahů s dodavateli, řízení lidí, či respektu k lokálním hodnotám.

Tato témata se netýkají jen korporací, mnohé příklady z praxe poukazují na to, že hodnotově orientované chování ve společnosti mohou šířit i malé a střední firmy. Velmi zásadní otázkou však zůstává, jaké vzory chování nám nabízí například státní správa. I v této oblasti se Fórum pro udržitelné podnikání vynasnaží přinést pozitivní příklady.

Více informací o této akci naleznete na www.sustainbiz.cz.


Kontakt pro média:
Radka Pokorná
Tel.: +420 731 439 534, e-mail: radka.pokorna@sustainbiz.cz

Informace pro média:
Kdy/kde: 20. března 2013, City Green Court Praha

Sekretariát konference:
Blue Events, s.r.o.
Hlubočepská 38c, Praha 5, CZ – 152 00
Tel.: +420 222 749 841
E-mail: info@blueevents.eu