První český kongres na téma nových vizí firemní mobility
Publikováno 30.3.2012

Kongres Mobility Management, který se uskuteční 26. dubna v pražském Hotelu President, bude v České republice první svého druhu, jehož náplní budou trendy v řízení komplexní podnikové mobility. Tedy takové, která zohledňuje všechny druhy dopravy vycházející z podniku, včetně služebních cest či cest do zaměstnání, zaměřuje se na její celkové zefektivnění a snížení negativních dopadů.  Program kongresu vyvolává oprávněný zájem – jen za první týden po zveřejnění záměrů akce se registrovalo přes 50 účastníků z řad top managementu firem napříč všemi segmenty trhu.

V období uplynulých deseti let se na našem trhu velmi dobře etablovaly dílčí konference zaměřené na problematiku fleet managementu či podnikové logistiky. Ve světě se ale stále více prosazuje pojem Mobility Management coby dlouhodobá strategie zaměřená na zefektivnění dopravy ve firmách a snížení jejích negativních dopadů, která zahrnuje jak optimalizaci využívání stávající infrastruktury a vozového parku, tak především zlepšování podmínek pro rozvoj šetrných způsobů všech druhů dopravy, které z podniku vycházejí, včetně služebních cest a cest do zaměstnání.

Změny, ke kterým v řízení osobní mobility dochází, nejsou vyvolávány jen snahami o úspory, ale i podstatně důležitějšími motivy, jakými je například přispění k dlouhodobé udržitelnosti podnikání, včetně ochrany životního prostředí. Na měnící se nároky na řízení mobility v podnicích reaguje společnost Blue Events otevřením nového prostoru pro odbornou diskusi v podobě kongresu Mobility Management, jehož první ročník se uskuteční dne 26. 4. 2012 v hotelu President v Praze.

Program kongresu představí koncepty a vize, které se v zahraničí již dlouhodobě úspěšně prosazují, jako je například carpooling, car-sharing či ekodriving. Velkým přínosem programu je, že mezi prezentátory jsou nejen manažeři zabývající se dopravou, ale vzhledem k jeho strategickému zaměření i nejvyšší šéfové firem. Stěžejní příspěvek na téma nových vizí mobility například přednese Martin Hausenblas, místopředseda společnosti Adler International.  Odpolední panelová diskuze za účasti vybraných generálních ředitelů a jednatelů firem dodávajících řešení pro podnikovou mobilitu a jejich zákazníků bude hledat odpovědi na zásadní otázky, zda je pro zákazníky a dodavatele výhodnější strategie nátlakového boje nebo spolupráce.

Kongres je tak obsahově zajímavý především pro majitele, ředitele a finanční ředitele firem, sekundárně pro všechny výkonné pracovníky zabývající se vozovými parky, logistikou, nákupem služeb souvisejících s dopravou zboží či zaměstnanců, problematikou udržitelnosti a CSR.

Organizátoři doufají, že případové studie a závěry diskusí pomohou českým firmám nalézt správný způsob, jak zefektivnit dopravu co nejpřínosnějším způsobem pro podnik, zaměstnance i celou společnost. Aby podnítili zamyšlení nad širšími souvislostmi mobility, rozhodli se organizátoři navíc přispět k jejímu rozvoji tam, kde je to potřeba. Výnos z registračních poplatků bude věnován na nákup 5 oslíků s povozem, kteří budou pomáhat v některých s 15 zemí podporovaných veřejnou sbírkou společnosti Člověk v tísni, o.p.s. Každý z účastníků konference tak může mít dobrý pocit, že prostřednictvím své registrace přispěl malou částkou dobré věci.

Podrobnější informace o Mobility Management Congressu je připraven podat:
Antonín Parma, General Manager, Blue Events
e-mail: antonin.parma@blueevents.eu
web: www.mobilitymanagement.cz

Kontakt pro média:
Zuzana Mračková, Client Service Manager, Blue Events                                                             Tel.: +420 222 749 841, e-mail: zuzana.mrackova@blueevents.eu