Nejzajímavější myšlenky z konference Fresh Food 2012
Publikováno 25.5.2012

Ve středu 23. května se v pražském hotelu Olympik Artemis uskutečnila konference Retail in Detail – Fresh Food 2012, na které se sešlo okolo 130 aktérů a odborníků v oblasti čerstvých potravin na českém trhu.

Program konference sestával ze 3 tématicky různorodých částí. V úvodním bloku věnovaném vývojovým trendů na trhu čerstvých potravin nejvíce zaujal vstupní příspěvek i odborná moderace Zdeňka Skály a dále zajímavé vystoupení Jany Dostálové, místopředsedkyně Společnosti pro výživu, která se věnovala rozdílům v pojetí kvality čerstvých potravin (legislativní, výživové a subjektivní spotřebitelské) a hovořila o škodlivosti potravinových a výživových mýtů, které se v době internetu šíří čím dál tím rychleji napříč celou společností.

V závěrečném bloku Příběhů kvality po Česku plných inspirace i osobního odhodlání nejvíce zaujalo vystoupení Miloslava Hlavsy z Konzumu Ústí and Orlicí s koncepcí na podporu stovky výrobců, chovatelů a pěstitelů z regionu pod názvem „Jsme tu doma“. Na rozdíl od jiných řetězců, COOP podporuje lokální producenty jako své sousedy a příbuzné ze své přirozenosti, nikoliv jako vynucený marketingový tah.
Posluchače rovněž velmi oslovil Claudio La Carbonara, naturalizovaný Ital žijící v České republice, který vybudováním sýrárny Gran Moravia a rozvojem vlastní sítě prodejen se snaží „posilovat kulturu kvalitního a dobrého jídla v Čechách“.

Stěžejní částí konference byla diskuse řízená Martinem Maříkem z týdeníku Ekonom o tom, jak zlepšit důvěru v kvalitu čerstvých potravin v obchodních řetězcích. Zúčastnili se jí zástupci řetězců, výrobců i státních dozorových orgánů. Za nejdůležitější myšlenky, které zde padly, lze považovat:

  • „Zjištění SZPI primárně nesignalizují problémy bezpečnosti potravin, ale jakosti potravin.“
  • „Kvalitu nelze vykontrolovat, ale je třeba ji primárně vyrobit.“
  • „Obchodníci nechtějí bagatelizovat zjištěné prohřešky, jen usilují o to, aby se říkala celá pravda.“
  • „Mediálně je třeba odlišovat i to, za co může maloobchod a za co dodavatel.“
  • „Větší množství negativních zjištění prohřešků na prodejnách do velké míry souvisí s větším množstvím cílených kontrol za posledních 5 měsíců.“
  • „Je zapotřebí diferencovat a oddělovat zásadní prohřešky od běžných nahodilých pochybení a nevyvolávat zbytečnou paniku mezi spotřebiteli.“
  • „Obchodníci by měli proaktivně komunikovat i pozitivní stránky nabídky řetězců, například podíl nabízených potravin domácí výroby.“
  • „Na trhu citelně chybí zákaznická osvěta. Slabinou je nedostatečná role organizací zastupujících zájmy spotřebitelů, které by mohly sehrát významnou úlohu při výchově zákazníků k lepšímu pochopení parametrů kvality čerstvých potravin.“ 

V závěru se účastníci znovu odkázali na slova místopředsedkyně Společnosti pro výživu Jany Dostálové: „V současné době většina spotřebitelů považuje za nebezpečné různé dílčí vlastnosti potravin, ale neuvědomují si, že největším rizikem spojeným s potravinami je nevhodná výživa, tedy vlastní složení stravy.“
 

Kontakt pro média:
Blue Events
Zuzana Mračková, Client Service Manager
Tel.: +420 222 749 841, e-mail: zuzana.mrackova@blueevents.eu, www.blueevents.eu

Informace pro média:
Co: konference Fresh Food 2012
Kdy/kde: 23. května 2012, Olympik Artemis
Organizují: Blue Events ve spolupráci se SOCR ČR
Web: www.retailindetail.cz/freshfood