Guru inspiračního vedení z USA vyučoval české manažery: Leadership for Life byl o principech systematického rozvoje
Publikováno 30.6.2011
Principy inspiračního vedení, jeho síla a potenciál ve firmách i způsoby, jak se nechat inspirovat – to vše bylo předmětem konference Leadership for Life, která se konala 28. června 2011 v hotelu Grand Majestic Plaza v Praze. Klíčovým řečníkem konference, který téměř stovce přítomných účastníků ve dvouhodinové prezentaci předával své zkušenosti, byl Lance Secretan, charismatický leader a jeden z pěti nejuznávanějších světových řečníků na téma Inspirational Leaders

Probuďte se a inspirujte!
 
Za konceptem konference Leadership for Life stojí Jim Cusumano, americko-český podnikatel a majitel Chateau Mcely, který se zasloužil o to, že pozvání v roli klíčového řečníka přijal Lance Secretan. Ten se ve svém strhujícím dvouhodinovém vystoupení věnoval principům inspiračního vedení a příkladům jejich uplatnění ve firmách. Při prezentaci vycházel ze své nejnovější knihy „Probuď sebe, nadchni druhé, změň svět!“, která byla právě vydána v češtině a která nabízí ucelený pohled na principy systematického rozvoje „inspirovaného“ a „inspirujícího“ vedení.
 
„Žít inspirovaný a inspirující život znamená projít těmito třemi stadii: Přichází nám inspirace – jiskra; žijeme inspirující život – plamen; o tuto příležitost se dělíme s druhými – pochodeň,“ přibližuje principy leadershipu Lance Secretan a dodává: „Pokud někoho motivujete, zapalujete pod ním oheň. Inspirujete-li ho, zapalujete oheň v něm. Jedině cestou inspirace a inspirování se můžeme dopracovat k lepšímu pochopení druhých a k jejich podnícení k lepšímu životu i pracovnímu výkonu.“ Lance Secretan na konferenci Leadership for Life potvrdil, že je právem považován za jednoho z nejoriginálnějších učitelů vůdcovských dovedností dneška. „Všechny podniky mají nějak formulovány své mise. Ale jen některé mají svůj sen. Schopnost mít svůj sen a odvahu jej naplnit odlišuje opravdové inspirativní leadery a jejich firmy od ostatních.“
 
Chápání pojmu leadership v Česku
 
V úvodu konference se o své zkušenosti podělili i manažeři českých firem. Generální ředitel Pavel Kavánek se svěřil se svými zážitky z přerodu ČSOB na emočně inteligentní firmu. Jiří Kejval, zakladatel společnosti Techo, se zaměřil na základní pilíře její firemní kultury i na otázku, jak uchovat její genetický kód v případě zapojení do nadnárodní skupiny. Důležitost komunikace se zaměstnanci prezentoval Doug Brodman, generální ředitel společnosti Pilsner Urquell. Zajímavým vstupem byla i prezentace dirigenta Maria Klemense, který principy leadershipu znázornil na řízení orchestru. Obsahově i řečnicky bezesporu zajímavé příspěvky z Česka nicméně poukázaly na to, že zdejší pojetí leadershipu se zatím soustřeďuje spíše na techniku řízení a nikoliv na jeho podstatu a hloubkou myšlení i šíří záběru zatím významně zaostává za inspiračními vizemi, které jako cestu k opravdovému podnikatelskému i manažerskému úspěchu přináší Lance Secretan. 
 
Blíží se změna
 
Odpolední panelová diskuse řízená prezidentem World Business Academy Rinaldem Brutocem za účasti Karla Janečka (RSJ algorithmic trading), Michala Růžičky (PubliCon), Jiřího Pavlíčka (Bright Element) a Miloslava Ruta (Česká pošta) však naznačila, že i u nás uzrál čas na změnu. V úvodu si sice Michal Růžička posteskl, že „leaderů je u nás možná dost, jen zatím nejsou moc vidět“, další průběh diskuse však ukázal, že si řada podnikatelů a manažerů začíná klást hlubší otázky než jen ty, jak naplnit finanční plán. Vznikají komunity lidí, kteří si uvědomují, že chtějí být i součástí nějakých širších celospolečenských změn a přestávají se bát mluvit o svých snech veřejně. Nebát se rizik, nebýt populistou a odstranit parazitismus, zejména v podobě korupce – to byly výzvy, které nejvíce v rámci panelu rezonovaly i v náladách publika. „Chce to jen více odvahy a osobní zodpovědnosti,“ uzavřel debatu Karel Janeček.
 
Kontakt:
Blue Events, s.r.o.
Zuzana Mračková, Client Service Manager
Tel.: +420 222 749 847, +420 737 216 978
e-mail: Zuzana.Mrackova@BlueEvents.eu
www.BlueEvents.eu
 
Informace pro média:
Kdy/kde:
28. června 2011, Grand Majestic Plaza, Praha
29. června 2011, Chateau Mcely, Mcely
Organizátoři:
World Business Academy, Chateau Mcely a Blue Events ve spolupráci se Stance Communications
a  Koučink Centrum