Může jedinec či firma měnit společnost?
Publikováno 22.3.2013

Praha, 22. března 2013 – Na tuto otázku hledalo odpověď více než 150 účastníků třetího ročníku Fóra pro udržitelné podnikání. Fórum se symbolicky konalo v pražském City Green Court, první české ekologicky šetrné budově oceněné mezinárodně uznávanou certifikací LEED (Leadership on Energy and Environmental Design). V programu Fóra byli velmi silně zastoupeni zahraniční i čeští top manažeři, kteří se zaměřili na význam etiky a udržitelný rozvoj. Svá vystoupení založili na statistických průzkumech, na kterých ilustrovali vývoj společenského klimatu a role a hodnoty respektované korporacemi a veřejností / spotřebiteli. Program také přinesl příklady realizovaných motivačních programů k udržitelnému způsobu chování či zvyšování podnikavosti mladých lidí.

První blok nazvaný Jakou roli hrají korporace a jejich leadeři v současném světě? moderoval redaktor Respektu Tomáš Sacher. První příspěvek Transparentnost korporací jako první krok k reputaci přinesl Radim Bureš, programový ředitel Transparency International: „Je potřeba se s transparentností korporací naučit pracovat. Není to všelék a cíl, ale nástroj, který můžeme využívat tak, aby si každý o nás mohl vyhledat potřebné údaje.“ Představil výsledky výzkumu transparentnosti 105 nejvýznamnějších nadnárodních firem za rok 2012, který provedl mezinárodní sekretariát Transparency a je k dispozici na www.transparency.cz.

Tomáš Kostelecký, ředitel Sociologického ústavu Akademie věd ČR, začal svou přednášku Hledají spotřebitelé změnu u leaderů? zdánlivě úsměvně : „Svět je založen na důvěře v instituce. Ta se ve vyspělých zemích stále snižuje“. Představil data shromážděná Sociologickým ústavem i Euro barometrem, která ilustrují odlišný pohled obyvatel ČR a EU na podnikatele. Jeho závěr je poměrně optimistický:“ Češi manažerům a podnikatelům příliš nedůvěřují, ale očekávají od nich pozitivní změny ekonomických problémů ČR“.

Američanka Michele L. Whyle, ředitelka oddělení pro udržitelný rozvoj a spotřebitele nadnárodní společnosti 3M, ve svém vystoupení Zodpovědné chování jako klíčový prvek podnikání konstatovala, že: “V udržitelném podnikání nemůžeme vše udělat najednou, je ale třeba začít a postupovat od stanovení si priorit, přes vyhodnocení a změny v supply chainu až po nové procedury a politiky, které zajistí etické podnikání“. Do praxe je uvedou akční plány a následná spolupráce s neziskovými organizacemi, vládami a především součinnost lidí v samotné společnosti.

Druhý blok Podařilo se již změny nastartovat? řídila Radka Pokorná, Sustainbiz. Uwe Bergmann, ředitel pro řízení udržitelného rozvoje Henkel ve svém vystoupení Od vize ke konkrétním aktivitám mluvil o pětiletém programu své firmy. Byl zaměřen na produkty, partnery a zaměstnance, které odlišnými způsoby informoval, proškoloval a motivovat k udržitelnému způsobu chování v jejich každodenním životě. Byli získáni certifikovaní “ambasadoři udržitelnosti“, kteří pracovali především se školními dětmi, které měly o tento program extrémní zájem. Jako klíčové pro takovéto programy vidí pan Bergmann získat si především vlastní zaměstnance.

O tom, Jak vytvořit fungující spolupráci mezi státní správou a soukromým sektorem, mluvil Peter Chrenko, vedoucí daňový partner PwC Czech Republic. Zaměřil se na příspěvek PwC jako facilitátorů a organizátorů dialogu s veřejnou správou ke snížení nepředvídatelnosti a nadměrné administrativní zátěže v daňové oblasti v ČR.

Dynamický příspěvek Glenna Manoffa, ředitele pro udržitelný rozvoj a sociální podnikání, Telefónica Europe, Zapojení mladých lidí – klíč k budoucnosti? se věnoval tomu, jak zvýšit podnikavost mladých, často nezaměstnaných lidí v Evropě nejen v oblasti IT a telekomunikací. Inspirativní projekt O2 Think Big zakládal start upy pro mladé „podnikatele“ a učil je, jak realizovat své nápady, pozitivně ovlivňovat své okolí a zároveň si zvyšovat digitální gramotnost. Do programu se zapojilo jen v ČR 63 tisíc mladých. 1600 mladých nových zaměstnanců Telefóniky O2 v roce 2012 prošlo projektem Think Big.

Následující panelovou diskusi řízenou šéfredaktorem CSR Fórum Michalem Růžičkou uvedl Jonathan Wootliff, ředitel Greenpeace Int. v 90 letech, dnes člen České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj BCSD. Ten věří, že:“… s výměnou generací přijdou změny ve způsobu podnikání přirozeně. Dnes je business stále řízen „starými“ lidmi“. Mezi aktivními panelisty byli Marie Passbugr, Skanska ČR, Lenka Novotná, Plastia, Michele L. Whyle, 3M a Jaroslav Froulík, Jednota České Budějovice.

Odpolední část se odehrávala v šesti workshopech. Udržitelný marketing začíná u produktu se zaměřil na to, proč musí odpovědný přístup firmy začínat už u vývoje produktů. Udržitelnost v oblasti zdrojů mapovala změny chování ke zdrojům energie a praktické příklady v oblasti maloobchodu. Co znamená udržitelný vztah s dodavatelem? řešilo způsoby transparentní spolupráce, která může přinášet výhody všem stranám. Ve workshopu Udržitelnost v řízení lidí se mluvilo o významu diversity pro ekonomické výsledky firem a roli lídrů při naplňování firemních hodnot. Co znamená Udržitelnost v lokálním hledisku přišli sdílet především zástupci místní samosprávy, kteří vytvářejí prostředí, ve kterém se lidem dobře žije a rozvíjí se region i komunity lidí. Mezinárodními reportovacími principy se zabývali účastníci posledního workshopu Udržitelnost a reporting.

Třetí Fórum pro udržitelné podnikání spoluorganizovali společnost Blue Events a Vysoká škola ekonomická ve spolupráci s WBCSD – Světovou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj. Fórum oživili studenti vysokých kol, kteří přinesli nová témata a byli velmi aktivní v diskusích a workshopech. Tuto akci podpořila řada významných firem, v čele s generálním partnerem - PwC Česká republika.


Kontakt pro média:
Radka Pokorná
Tel.: +420 731 439 534
e-mail: radka.pokorna@sustainbiz.cz

Sekretariát konference:
Blue Events
Hlubočepská 38c, Praha 5, 152 00
Tel.: 222 749 841
E-mail: info@blueevents.eu