Jak lépe prodávat české potraviny?
Publikováno 10.2.2014

Praha, 10. 2. 2014 – Čechům v nákupním košíku končí čím dál více potraviny z tuzemské produkce. Dle nejnovějších dat GfK Czech až 55 % spotřebitelů při nákupu české potraviny preferuje. Jak postavit marketing a nastavit prodejní kanály, aby se české potraviny staly stálicí každé domácnosti? O tom diskutovali nejen zástupci producentů i obchodníků v odborné sekci „České potraviny: Jak je prodávat lépe?“.

V silně obsazené diskusní sekci se do popředí debaty dostala především témata spojená s marketingem a prodejem českých výrobků. Moderátor sekce a výkonný ředitel GfK, Martin Mravec, uvedl diskusi nejnovějšími zjištěními, které hovoří o tom, že 55 % českých spotřebitelů považuje nabídku domácích produktů za důležitou a zároveň je při nákupu preferuje.

Následovaly příspěvky od zástupců producentů, obchodníků, institucí a velmi zajímavý projekt od studentů VŠE. Jako klíčové by se daly definovat tyto závěry panelu: potřeba intenzivnější a zejména efektivnější komunikace regionálních produktů, inteligentnější marketing a důraz na autentičnost procesu výroby, kterou zmínil hlavně zástupce Kosteleckých uzenin Jan Škrabánek. Všichni přítomní se shodli na tom, že dobře nastavený marketing, který je založen na podpoře lokální produkce, pomáhá firmě být úspěšnou. To zdůraznil ze své osobní zkušenosti generální ředitel Jednoty České Budějovice, Jaroslav Froulík.

Maximální zaměření na integrovanou nabídku domácích výrobků spolu s velmi efektivní marketingovou komunikací představil předseda představenstva Coop Jednota Slovensko, Gabriel Csollár. Na druhé straně existuje i velký prostor pro práci s novými cílovými segmenty, a to prostřednictvím sociálních médií, která jsou v rámci podpory domácích výrobků prozatím jen velmi slabě využívána. Své místo si postupně získávají i malé boutique formáty, které se vyznačují vysokou kvalitou domácí produkce. O této problematice hovořil jednatel společnosti Sklizeno, David Kukla.

Významný prostor byl věnován i národním a komerčním iniciativám a programům z Čech a Slovenska, o kterých hovořil viceprezident České potravinářské komory Hynek Strnad. Iniciativy na podporu prodeje kvalitních českých potravin pomáhají při edukaci spotřebitele a usnadňují mu orientaci při výběru produktů. Na druhé straně je třeba najít nové efektivní cesty podporu a další rozvoj značek kvality, neboť jejich počet v poslední době významně vzrostl a pro konečného zákazníka to může být méně přehledné. Dokladem, že jsou lokální výrobky významným tématem i pro mladší generaci, byla případová marketingová studie fiktivního řetězce specializovaného na prodej českých potravin, kterou vypracovali studenti VŠE. Ti se projektu zhostili maximálně profesionálně a rozhodně nezaostali za ostatními přednášejícími, svým nadšením a způsobem prezentace je naopak předčili.

Základní údaje o Retail Summitu 2014

  • Retail Summit 2014, připravený Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR, VŠE Praha a společností Blue Events, navázal na předchozích 19 ročníků tradiční konference o rozvoji obchodu. Zachoval si své zacílení na český trh, udržel si však současně svůj mezinárodní charakter.
  • Retail Summit byl spojen s udělením významných ocenění nejúspěšnějším obchodníkům – pod patronací společnosti MasterCard byly během slavnostního večera uděleny ceny Obchodník roku 2013. Rozhodnutí o vítězi kategorií „Inovace v obchodě“ a „Osobnost obchodu“ ovlivnili svým hlasováním účastníci Summitu.
  • Letošní 20. ročník byl díky vysoké účasti historicky nejúspěšnějším Retail Summitem. Na setkáních organizovaných v průběhu 2 dní dohromady zúčastnilo tisíc reprezentantů firem i institucí. Potvrdilo se tak, že firmy operující na českém a středoevropském trhu mají velmi silnou motivaci hledat cesty, jak uspět i v dnešních nejistých časech.
  • Summit se konal díky podpoře několika desítek firem a institucí. Zvláštní poděkování organizátorů patří platinovým partnerům, společnostem ČSOB, Plzeňský Prazdroj a O2.Kontakt pro další informace o konferenci:
Barbora Krásná, Partner, Blue Events
Tel.: +420 222 749 841, e-mail: barbora.krasna@blueevents.eu

Kontakt pro média:
Aneta Zímová, Blue Events
Tel.: +420 730 184 505, e-mail: aneta.zimova@blueevents.eu