FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ PLÁNUJE V PŘÍŠTÍM ROCE NÁVRAT KE KOŘENŮM
Publikováno 8.12.2014

V březnu 2015 se v Praze uskuteční již 11. ročník Fóra českého stavebnictví. Oslovili jsme proto jejího organizátora, společnost Blue Events zaměřenou na přípravu a realizaci úspěšných odborných konferencí a summitů v České republice, abychom zjistili, s jakým záměrem Fórum českého stavebnictví pořádá. Rozhovor jsme vedli s Antonínem Parmou, ředitelem Blue Events.

Interview pro SMART (prosinec 2014)

Přes 20 let organizujete různé odborné události na našem trhu. Proč se už více než 10 let věnujete zrovna stavebnímu sektoru?
Je pravdou, že jsme v našich konferenčních aktivitách rozmáchnuti napříč mnoha tématy a odvětvími. Původně to vzniklo tak, že jsme byli součástí společenství s výzkumnou agenturou, která v konferenčním formátu spatřovala prostor k uplatnění různých výzkumných studií a měla mimo jiné zájem se etablovat i na stavebním trhu. Udělali jsme si průzkum a zjistili, že vrcholová odborná akce v pojetí, které jsme si v jiných sektorech úspěšně prověřili, na stavebním trhu přes řadu různých zdánlivě konkurenčních projektů scházela, a tak jsme se do toho pustili. Po dvou letech jsme se však od vazby na výzkumnou agenturu odpojili, neboť jsme chtěli, aby programy našich konferencí byly zcela nezávislé. Pro již zavedený formát stavební konference jsme hledali nového erudovaného partnera a našli jej ve Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, v jehož zájmu bylo a je povznesení úspěchu celého oboru a odborné výpovědi o něm.

A co vám to přineslo?
Ačkoliv naše společnost organizuje zhruba 15 odborných událostí ročně (v čele s Retail Summitem, jenž v únoru 2015 jako vůbec největší středoevropská maloobchodní konference vstoupí do svého 21. ročníku), řada našich eventů nemá takový reálný obsahový význam a mediální dopad na českém trhu jako konference ve stavebnictví. Díky tomu, že se stavebnictví dotýká tolika resortů, jde logicky vždy o potřebu širší spolupráce se státní sférou, vždyť na některých ročnících jsme měli zastoupenu až čtvrtinu vlády, včetně premiéra.

Stavebnictví se navíc neproměňuje tak rychle jako jiná odvětví, ve kterých nástup digitální éry zcela mění veškerá paradigmata. Tady je stále „hmota“ na prvním místě. A tak je pro nás výzvou snažit se tuto poněkud konzervativnější oblast podnikání nějak obohacovat o nové trendy a vnášet do ní svěžejší a především pozitivnější vítr. Protože hluboce v genech naší firmy je zakořeněno, že musíme dělat jen věci, které nás baví a s lidmi a pro lidi, kterých si vážíme. I konferenci o stavebnictví musíme tedy připravovat tak, aby nás i účastníky těšila a byla skutečně místem pro užitečnou výměnu názorů, sdílení inspirací a dobití energie.

Jak se charakter konference během těch 10 let proměňoval? A jaké novinky chystáte pro nadcházející ročník?
První ročníky Fóra českého stavebnictví byly tematicky koncipovány mnohem šířeji, původně to byla platforma pro setkávání všech hráčů na trhu, tedy nejen stavebních firem a dodavatelů stavebních materiálů, ale i investorů, projektantů a developerů. Postupně pod vlivem postupující krize ve stavebnictví se náplň konference tematicky zužovala na dialog mezi vládou a stavebními firmami a stala se tak trochu zdí nářků českých stavařů. Avšak nyní, kdy se podle mnohých signálů zdá, že se zvolna z krize pozvedáme, bychom se rádi vrátili zpátky ke kořenům. Aby konferenční setkání nebylo jen lékem na nemoci a utěšitelem bolestí, ale zejména podpůrným prostředkem k energickým diskusím o rozvojových záměrech.

Rádi bychom se od řady jiných spíše společensko-politických setkání odlišovali skutečnou odborností programu. Chceme inspirovat v oblastech nových možností spolupráce mezi hráči na trhu, zohlednit otázky projektového řízení či nástupu nových technologií a dotýkat se témat, která vybízejí k optimistickému náhledu na budoucnost práce stavařů, developerů, projektantů i dodavatelů stavebních materiálů a technologií.

Povšimnou si účastníci 11. ročníku Fóra českého stavebnictví některých inovací?
Fórum bude koncipováno tak, aby bylo zajímavé a inspirativní pro všechny aktéry obrovského realizačního řetězce. Zatímco úvodní část bude věnovaná trendům a strategiím v oblasti investic a stavebnictví, které mají celospolečenský přesah, druhá polovina konference bude zasvěcena dosud největšímu počtu paralelních workshopů, kde dostanou prostor skutečně detailní odborné diskuse pro developery, projektanty a stavební firmy. Zvláštní prostor bychom chtěli věnovat mladým podnikatelům, talentům a také studentům, kteří by mohli do tohoto konzervativního oboru vnést novou energii a nápady. Poprvé v historii akce umožníme i samostatnou registraci (a tím pádem i efektivní ceny vložného) na odpolední specializovaný program. Tím chceme vyjít vstříc mnoha zájemcům, kteří se zajímají spíše o užší specializovaná témata či nemohou nebo nechtějí věnovat konferenci celý den.


Fakta k Fóru českého stavebnictví 2015:

  • 11. ročník se koná 10. března 2015 v Clarion Congress Hotel Prague
  • Organizátoři poprvé připravují program pro 5 paralelních odborných sekcí!
  • Dosud se na uplynulých ročnících účastnilo přes 200 domácích i zahraničních speakerů a přes 2000 delegátů
  • Organizátory fóra jsou Blue Events a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR