FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2015: Jak se připravit na lepší časy? Třeba tím, že přestaneme čekat na osvícenou pomoc shora…
Publikováno 11.2.2015

Praha, 11. 2. 2015 – Na 11. ročníku Fóra českého stavebnictví se sejdou zástupci významných stavebních a developerských firem, investoři a projektanti, aby diskutovali o příležitostech pro světlejší budoucnost ve stavebnictví.

Na stavební fórum je 3 týdny před konáním přihlášeno již více než 150 účastníků, kteří projevují zájem nejen o velký diskusní panel za účasti premiéra a klíčových ministrů Vlády ČR moderovaný Martinem Veselovským, ale také o 5 odpoledních paralelních workshopů. Ty poskytnou prostor pro skutečně detailní diskuse o tom, co je motorem a co brzdou opětovného nastartování rozvoje ve stavebnictví, a jak bychom se mohli připravit na lepší časy.

Rozšíření záběru konference o témata bližší developerům a projektantům se setkává se zájmem – v rámci odpoledního programu je nejvíce poptáván právě specializovaný workshop „Urbanistická koncepce a územní plány“, který povede Martin Krupauer z Ateliéru 8000. „Jak se připravit na lepší časy? Musíme se rozhodnout, zda má být naším východiskem iniciace nebo očekávání regulace. Iniciace myšlení a víra ve schopnost mít vizi, učinit rozhodnutí a nést za ně zodpovědnost nebo naproti tomu potřeba raději čekat na „osvícenou pomoc shora“, naznačuje směřování diskuze Krupauer.

Tematicky blízký workshop „Fórum státní správy“ se bude zabývat konkrétními zkušenostmi radnic, například tím, jak pracovat se stavebními zákony a předpisy a návody, aby nebyly brzdou investic, jak se vypořádat s kontroverzními projekty a černými stavbami, jak vést výběrová řízení s přihlédnutím ke kvalitě dodavatele a nejen k ceně, atp. „Některé zákony totiž nejsou tak špatné, jak špatně se využívají“, podotýká Miloslav Mašek ze SPS ČR.

Další workshopy se zamyslí nad potřebami praktického uplatnění BIM (procesu vytváření a správy dat o stavbách během jejich životního cyklu) nebo nad standardy pro vytváření smluv pro investory a dodavatele v mezinárodní praxi (pravidla FIDIC). A sekce „Budoucí talenti“ bude věnována tomu, jak by lepším časům ve stavebnictví mohli napomoci mladí podnikatelé či dnešní studenti, kteří by mohli do poněkud konzervativního oboru vnést novou energii a nápady.


Detailní program Fóra českého stavebnictví je na www.construction21.cz

Kdy: 10. března 2015
Kde: Congress Hotel Clarion, Praha
Organizátoři: Blue Events a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Podrobnější informace: Antonín Parma, Blue Events
antonin.parma@blueevents.eu

Kontakt pro média: Aneta Zímová, Blue Events
aneta.zimova@blueevents.eu