Retail Summit 2012: Osm stovek účastníků se přesvědčilo, že by bylo chybou, nevidět přes krizové křoví les nových příležitostí
Publikováno 1.2.2012

Největší setkání středoevropského obchodu se letos odehrálo na pozadí značně nervózní tržní situace, přesto však jednotlivá vystoupení přinesla řadu velmi pozitivních zpráv. Snad právě proto byla i v dnešní nejisté době účast na Retail Summitu 2012 opět velmi vysoká a dosáhla téměř 800 delegátů. Zásadním závěrem summitu je, že trh blízké budoucnosti nebude formovat jen velmi turbulentní makroekonomika, ale také řada revolučních změn společnosti, technologií i vlastních obchodních strategií. Klíčovou otázkou, kterou by si nyní management maloobchodu měl klást proto není, jak udržet obrat či poklesnout o co nejméně procent. Půjde o mnohem více – jak se přesunout do vyšší ligy retailového businessu nebo naopak jak vůbec přežít.

Retail Summit 2012, konaný 31.ledna –1.února v pražském Clarion Congress Hotelu, ve svém 18. ročníku vstoupil spolu s českým obchodem do fáze dospělosti. Stalo se to v době, která nevypadá zrovna příznivě.  Lubomír Mechura z výzkumné společnosti Nielsen na summitu konstatoval, že pro situaci, ve které se maloobchodní trh v ČR nachází, se patrně nejlépe hodí slova „válka“, popřípadě jemnější formulace „ostrý konkurenční boj o přežití“.

Jan Bureš, hlavní ekonom Era Poštovní spořitelny (součásti ČSOB) prezentoval aktuální analýzy, potvrzující, že nálada v české ekonomice klesá. Blížící se recese u našich hlavních zahraničních obchodních partnerů a série domácích úsporných kroků nevěští pro nadcházející rok nic dobrého. Firmy v takovém prostředí budou navíc opatrné a nebudou chtít investovat, vytvářet nová místa a ani zvyšovat reálné mzdy. To není dobrá zpráva pro maloobchod a domácí spotřebu obecně. Slabý výkon hospodářství charakterizovaný očekávaným růstem o 0,5% povede k poklesu reálných mezd o -0,8% a ke stagnaci maloobchodního obratu. Jak ale Jan Bureš zdůraznil, existují i daleko dramatičtější prognostické scénáře, včetně takzvaného Eurogedonu. Rozpad eurozóny by pro ekonomiku EU, tu českou nevyjímaje, znamenal katastrofu a k nejvíce postiženým odvětvím by patřil právě maloobchod, který by ztratil minimálně 15-20% svého obratu. 

Revoluční změny společnosti
Při podrobnější analýze situace se však ukazuje, že jde o daleko více, než jen o další krizi. Bylo by proto obrovskou chybou „nevidět přes krizové křoví obrovský les nových příležitostí, ale též hrozeb“. O co jde? O nic menšího, než o nový revoluční skok ve vývoji obchodního trhu.

Jak zdůraznil Zdeněk Tůma z KPMG, i nyní je možné dosáhnout výrazného růstu tržeb a marže a jsou mnozí, kteří využívají obecné "útlumové nálady" k vlastní expanzi. Prorůstové postupy je možné najít v marketingu a obchodních činnostech, ačkoli dosud v regionu střední Evropy jsou využívány k budování prodejů a zisku zatím jen minimálně. Je tu příležitost zvýšit obrat i zisk navzdory všeobecnému očekávání nepříznivého makroekonomického vývoje. Podmínkou je však pochopit revoluční změny, které právě nyní probíhají ve společnosti, na technologické frontě a v neposlední řadě i ve vlastním obchodě.

Karel Janeček, úspěšný podnikatel a zakladatel Nadačního fondu proti korupci, konstatoval, že ekonomická a politická situace vyspělých zemí je kritická. Společenský systém většiny zemí zjevně vyčerpal svůj dosavadní potenciál. Je zcela neefektivní, nepružný, prorostlý byrokracií a funguje pouze ze setrvačnosti. Ekonomika řady zemí, včetně ČR, je prolezlá a zdevastovaná korupcí. Pro pozitivní vývoj je bezpodmínečně nutná zásadní změna v myšlení významné většiny lidí. Navazující diskuse v rámci top-to-top panelu, kterého se zúčastnili Andrej Babiš (majitel Agrofert Holdingu), Martin Dlouhý (ex-viceprezident METRO Group), Richard Hindls (rektor VŠE Praha) a Zdeněk Juračka (prezident SOCR ČR), nastínila základní premisy fungování budoucí zdravé, prosperující společnosti. Jejím výstupem jsou i doporučení pro vládu ČR, která jsou publikována v samostatném dokumentu.


Digitální technologie se stávají hlavním nástrojem businessu
Peter Fitzgerald, Sales Country Director společnosti Google Velká Británie představil trendy technologií, které vytvářejí nové rozvojové oblasti, doposud často stěží představitelné. Dochází k propojování online a offline světů a zejména mobilní technologie přispívají k tomu, že se firmy stávají "vícekanálové" a přibližují se tak více spotřebitelům a jejich novým návykům. Vzniká svět mobilního maloobchodu, který pro firmy již není volbou, ale nutností. Je třeba pracovat na vlastní strategii v oblasti m-commerce a mít jasnou představu o mobilních investicích. Základním, rozhodně ne však jediným krokem, je optimalizace webových stránek pro mobilní aplikace.

O tom, že jde o téma vysoce relevantní i pro náš trh, přesvědčil účastníky Retail Summitu 2012 v jedné z diskusních sekcí šéf Netretail Holdingu Ondřej Fryc.  Jím řízený internetový obchod Mall.cz úspěšně otestoval inovaci, která se u nás objevila jen několik měsíců po korejské světové premiéře. Virtuální QR Store ve 4 stanicích pražského metra připravený ve spolupráci s firmou Procter & Gamble ukázal, že i v ČR již lze prodávat s využitím aplikací pro chytré telefony.

Obdobně optimisticky vyzněla i řada dalších prezentací nových technologických řešení od smart bankingu a bezkontaktních mobilních plateb až po automatizované prognózování poptávky a online optimalizace businessu tak, jak je představili například společnosti Telefónica Czech Republic, Adobe či SAS.

Obchod potřebuje zcela novou strategii
Jedním z vrcholů letošního summitu bylo vystoupení Davida Bossharta, šéfa švýcarského retailového think tanku GDI. Podle něj dosavadní strategie globálního retailu, založené na "trojitém A" nebudou již nadále fungovat. Trojité A (automatizace - asiatizace - animace) přitom doposud utváří to, co je dnes často považováno za úspěšný maloobchod. Automatizace přinesla více technologií než kdykoliv předtím, asiatizace dále zlevnila ceny zboží, avšak nezabezpečila dlouhodobější udržitelnost podnikání a značně zvýšila rizika v oblasti dodavatelského řetězce. Animace, zahrnující trend k stále větší zábavě, k větším slevám a k rychlým výhrám, poškodily kvalitu maloobchodu a  emoční vazby se zákazníky.

Trojité A se tak nyní již jasně jeví jako slepá ulička a v další fázi rozvoje maloobchodu budeme potřebovat jinou strategii, založenou na vítězství kreativity nad penězi. Nebude záležet na tom, kolik utratíme, ale jak dobře peníze utratíme, respektive jak efektivně budeme investovat. Čím více poroste význam technologií, tím více získá na důležitosti to, co technologie nevyřeší - talent, emoce a komunikace. Chytré stroje budou potřebovat ještě chytřejší lidi. Dále se bude zrychlovat tempo života spotřebitelů a poroste tlak na ještě vyšší flexibilitu a mobilitu obchodu. Nová řešení prodejen, nové způsoby uspokojování zákaznické poptávky, kreativní řešení míst pro odběr objednávek realizovaných po internetu, pokles významu nemovitostí. To vše bude vytvářet retail nové generace, ve kterém budou všichni především obchodníky s časem. Nepochybně půjde o revoluční změnu a určitě se vyplatí být na pozoru a dobře připraveni.  

Tomáš Drtina ze společnosti INCOMA GfK ve svém vystoupení představil český obchod v horizontu příštích několika let. Projekt INCOMA RETAIL VISION 2015, vycházející z názorů vzorku významných manažerů a expertů působících na českém trhu, signalizuje, že strategické úvahy představené Davidem Bosshartem by i v našem prostředí mohly najít své brzké uplatnění. Jednou z podmínek je i podstatné zlepšení vztahů mezi výrobou a obchodem. Xavier Hua, řídící iniciativu ECR Europe, představil cesty k tomu, aby mohla fungovat úzká spolupráce, umožňující optimalizaci oboustranných nákladů a zároveň nabízející spotřebiteli lepší zážitek z nakupování. Konkrétní implementaci této vize v našich podmínkách byla věnována i specializovaná sekce Obchod a spolupráce pod gescí české a slovenské iniciativy ECR.  Pro úspěch je ovšem zásadní vůle spolupracovat vyjádřená z pohledu nejvyšších šéfů firem. O tom, že někteří lídři na trhu si toho jsou vědomi, vypovídal příspěvek v podobě „Rozhovoru v kavárně“, kde se na schůzce sešli a o výzvách vzájemné spolupráce diskutovali Doug Brodman, generální ředitel Plzeňského Prazdroje a Martin Ditmar, šéf SPAR Česká obchodní společnost a viceprezident SOCR ČR.

Adam Elman, vedoucí implementace „Plánu A“ – průkopnického ekologicko-etického konceptu společnosti Marks & Spencer, ukázal, proč je i pro iniciativu ECR Europe klíčovou prioritou udržitelný obchod. Nejde jen o vznešenou vizi – aktivity Marks & Spencer totiž mají po 5 letech fungování „plánu A“ konkrétní pozitivní výsledky. Prokazují, že udržitelný byznys může současně znamenat ziskové podnikání. Martin Moravec z p.k. Solvent se na obdobné téma podíval z jiného pohledu a dokázal, že na našem trhu potřebujeme „nezávislý obchod“. Lokální podnikatelé budou mít v budoucí nelehké ekonomické situaci velkou spoluodpovědnost za stav společnosti. Musí se proto ještě více zaměřit na hodnoty a tradice, bez kterých nelze být v podnikání dlouhodobě úspěšný. Martin Moravec v této souvislosti představil svůj model „vitální firmy“, která se rozvíjí harmonicky a pro niž je rozvoj spolupracovníků klíčovým parametrem úspěchu. Potvrdil tak, že revoluce v obchodě bude probíhat v těsné vazbě na nezbytné společenské změny, o kterých na summitu hovořili jeho předřečníci.

Téměř 800 účastníků Retail Summitu 2012 tato zásadní témata intenzivně probírala po oba konferenční dny, a to nejen během 11 diskusních sekcí a workshopů, ale i během méně formálních částí programu. Někteří kvůli tomu dokonce i vyrušovali během maturitního plesu, který k povzbuzení dosti skleslé nálady právě dospělého českého obchodu organizátoři uspořádali na závěr prvního konferenčního dne. Výsledek ale snad stojí za to – pokud alespoň část účastníků této prestižní akce nalezla inspiraci a povzbuzení, bude český obchod nejen dospělý, ale i úspěšný.

Summit se konal s podporou mnohých významných partnerů, platinovými partnery jsou Poštovní spořitelna, součást ČSOB a Plzeňský Prazdroj a společnost Telefónica Czech Republic.

Podrobnější informace o Retail Summitu 2012 je připravena podat:
Barbora Krásná, Partner, Blue Events
e-mail: barbora.krasna@blueevents.eu

Kontakt pro média:
Zuzana Mračková, Office Manager, Blue Events
Tel.: +420 222 749 841, e-mail: zuzana.mrackova@blueevents.eu